[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 21:52:54 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 22:17, Peter Dedecker wrote:
> Rudi Creemers wrote:
> > Persoonlijk denk ik dat dit geen kwaad kan. Er wordt gewoon gewezen op
> > een mogelijkheid, dit is geen aanmoediging, maar wel een duidelijke
> > ontkrachting van hetgeen zij beweren. Het is zo een beetje als zeggen
> > dat een hamer *kan* gebruikt worden om iemand de kop in te slaan. Dit
> > is slecht een mogelijk gebruik en geen aanmoediging, en het gereedschap
> > is er in eerste instantie ook niet voor gemaakt, maar ja...
>
> Let op, je zou nog verschieten van de nieuwe informaticawetgeving.  Als
> studentenvertegenwoordiger zit ik bijvoorbeeld in de Faculteitsraad en
> de OpleidingsCommissie Computerwetenschappen (OCC).  In een van de
> vorige vergaderingen van de OCC was er ook een puntje aangebracht over
> "gevaarlijke thesissen".  Zo werd ons verteld dat thesissen gebaseerd op
> onderzoek naar de veiligheid van bepaalde technieken, niet in de
> openbare faculteits- of vakgroepbibliotheek geplaatst mochten worden
> omdat het leveren van dergelijke informatie strafbaar zou zijn.  Er
> volgde dan een hele discussie over uitzonderingen voor academici en zo,
> maar het bleef wel strafbaar, denk ik.  Vandaar mijn bezorgdheid.

In Belgie? Over welke wetgeving gaat dit dan ?! Ben me bewust dat dit in 
Amerika realiteit is (en er lopen een aantal rechtzaken om dit aan te 
klagen), maar hier. Voor ik dat geloof wil ik toch eerst wel eens even 
weten welke wetten dit illegaal zouden maken.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/1638f969/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list