[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 22:35:51 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 21:54, Peter Dedecker wrote:
> Citeren "cobaco (aka Bart Cornelis)" <cobaco at linux.be>:

> Ik heb daar een vermelding van gemaakt, maar ik weet niet in hoeverre we
> woorden als "voorliegen" moeten gebruiken of zo.  Wat denken jullie?

Feit: De DONNA-FAQ bevat een aantal grove onwaarheden, en geeft verder blijk 
van erg naive kijk op ICT.

Wat betreffende de onwaarheden (o.a. WMA-DRM aantoonbaar beter beschermt dan 
de andere DRM oplossingen/niet DRM-muziek) zijn er twee mogelijkheden:

1. Als ze zich bewust waren van de onwaarheden in de FAQ dan waren ze aan 
het liegen en mogen we dat ook zo noemen (vindt ik). 

2. Als ze zich niet bewust waren van de flagrante onjuistheden dan moeten we 
ons toch ernstig vragen stellen bij het proces dat toelaat dat op basis van 
deze verkeerde informatie beslissingen worden gerechtvaardigd en genomen.

'k neem persoonlijk aan dat 2 het geval is, en dan zou ik dat probleem wel 
graag aangepakt zien zodanig dat we niet nog meer van dit soort 
beslissingen kunnen verwachten. 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/e7605467/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list