[Openstandaarden] open brief VRT

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Fri Jan 7 01:25:11 CET 2005


Beste allemaal,

Ik heb de open brief aan de VRT wat leesbaarder gemaakt. Wat mij betreft 
mag hij in onderstaande vorm gerust met mijn naam onder 'voor 
Openstandaarden.be" naar de VRT. Ik ben wel tot zondagmiddag op reis. 
Als er nog aanpassingen moeten gebeuren, dan zal iemand anders er dus 
zijn naam onder moeten zetten.

Mark

---
OPEN BRIEF AAN DE VRT: OpenStandaarden.be teleurgesteld over online 
muziekwinkel VRT

Geachte,

Met de goede ervaringen van vorig jaar in het achterhoofd keken talrijke 
mensen ook dit jaar weer uit naar de website van 100 op 1 voor de online 
aankoop van muziek. Groot was de teleurstelling van Openstandaarden.be 
echter toen we merkten dat velen deze keer volledig uit de boot vallen. 
De ogg- en mp3-bestanden van vorig jaar hebben blijkbaar plaats moeten 
ruimen voor wma-bestanden (gesloten specificatie). Deze zijn bovendien 
afgeschermd door DRM (Digital Rights Management), technologie die de 
bruikbaarheid voor consument sterk beperkt. We betreuren dat dezelfde 
manier van werken nu ook toegepast wordt op de downloads van Donna.

De beveiliging via DRM is enkel mogelijk omdat de werking van de 
gebruikte technologie geheim gehouden wordt. Het gevolg hiervan is dat 
je als klant gebonden bent aan de leverancier van deze zwarte 
doos-technologie. In dit concrete geval moet je beschikken over 
Microsoft Windows, Microsoft Internet Explorer en de Microsoft Windows 
Media Player. Mensen die deze software om welke reden dan ook niet 
gebruiken, blijven in de kou staan. Past die aanpak bij de opdracht van 
de openbare omroep om een zo groot mogelijk publiek te bereiken?

Daarbovenop legt het gebruikte systeem zeer strikte beperkingen op. De 
wetgever staat een kopie voor thuisgebruik toe, maar de gehanteerde 
DRM-technologie maakt dit onmogelijk. Je mag je muziek maar op één 
computer beluisteren. Wie een nieuwe computer koopt moet dus ook opnieuw 
betalen voor muziek die hij al gekocht heeft. Die beperkingen kan de 
verkoper ook nog eenzijdig verscherpen. Bovenop de beperkingen vanwege 
de verkoper kunnen ook de afzonderlijke platenlabels eigen beperkingen 
inbouwen. De consument weet dus niet wat hij eigenlijk koopt.

Illegaal muziek kopiëren is uiteraard ontoelaatbaar. Toch stellen we ons 
serieuze vragen over deze aanpak. Eerlijke klanten worden sterk beperkt 
in hun mogelijkheden, maar anderzijds blijft het mogelijk om de 
beveiliging te omzeilen. Er bestaat software die de mogelijkheid geeft 
de afgeschermde muziek naar een gewone MP3 om te zetten. Geen enkel 
DRM-systeem kan de mogelijkheid tot kopiëren uitsluiten.

De vorig jaar gehanteerde watermerktechnologie lijkt ons een veel beter 
compromis tussen bescherming van auteursrecht en gebruiksmogelijkheden 
voor de consument. Dit systeem kan ook perfect samengaan met open 
bestandsformaten (zoals vorig jaar het geval). Zo heeft iedereen die 
over een computer met mediaspeler beschikt, de mogelijkheid deze muziek 
te kopen en te beluisteren via de software van zijn keuze. Als het 
auteursrecht geschonden wordt, kan de persoon die de muziek aankocht via 
het watermerk worden opgespoord en bestraft.

Vorig jaar bewees de VRT dat auteursrechten beschermen niet noodzakelijk 
Open Standaarden overboord gooien betekent. We betreuren dat dit jaar 
gekozen werd voor een gesloten systeem. Volgens ons moet de 
dienstverlening van de openbare omroep voor zoveel mogelijk mensen 
beschikbaar zijn. Het gebruik van Open Standaarden is daarin een 
conditio sine qua non.


Namens OpenStandaarden.be,

Mark Van den Borre


Contact

http://OpenStandaarden.be
p.a. Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven

info at OpenStandaarden.be

+32 486 961726

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden in alle 
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan 
van een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We 
willen hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen 
overtuigen deze ook effectief toe te passen. We zijn een groep van 
onafhankelijke vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter 
beschikking te stellen bij de realisatie van deze doelstellingen.More information about the Openstandaarden mailing list