[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Fri Jan 7 11:56:52 CET 2005


On Friday 07 January 2005 10:52, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Thu, 6 Jan 2005, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > On Thursday 06 January 2005 21:58, Peter Dedecker wrote:
> > | Verschillende veiligheidsinstanties (zoals het Amerikaanse
> > | en Duitse CNET) raden aan om Internet Explorer niet meer te gebruiken
> > | en een andere browser te kiezen, of toch op z'n minst ActiveX? uit te
> > | schakelen.
> >
> > De onveiligheid van ActiveX is zelfs door Microsoft zelf toegegeven (XP
> > met Servicepack 2 laat gebruik van ActiveX in de standaard configuratie
> > ook niet meer toe). Daarnaast raden zowel SANS, CERT (samen de 2 grote
> > beveiligingsinstanties betreffende het Internet), en tal van anderen
> > sinds deze zomer expliciet aan om geen Internet Explorer te gebruiken.
> >
> > (CNet aanhalen als beveiligingsinstantie is een beetje vergezocht
> > niet?)
>
> Misschien het Amerikaanse Department of Homeland Security (of hoe zeg je
> dat in het Nederlands? Ministerie van Binnenlandse veiligheid?)
> vermelden?

US-CERT = Computer Emergency Readiness Team (nu idd verwant met Departmentof 
Homeland Security, viel vroeger onder DARPA) [1]

SANS -Internet Storm Center [2] [3]

[1] http://www.kb.cert.org/vuls/id/713878 sectie "Use a different Browser"
[2] http://isc.sans.org/diary.php?date=2004-06-25 net boven 'relevant links' 
onderaan
[3] http://isc.sans.org/diary.php?date=2004-11-23 in de sectie "Yo 
Microsoft" (leuke sectienaam overigens :-)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050107/516a94c6/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list