[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

patrick coeman patrick at coeman.net
Thu Jan 13 03:57:57 CET 2005


Dat vinden ze ervan op het kabinet van Freya VDB... Mijn vraag was 
waarom een GSM + abo koppelverkoop was en PC + software niet.

/Mijnheer Coeman

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit laattijdig antwoord.

De koopgewoonten van de consument evolueren in de tijd. Vandaar dat de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument inzake het gezamenlijke aanbod van goederen en diensten voorzien in een bepaling die in algemene bewoordingen is gesteld en die toelaat in te spelen op de wijzigende economische gedragingen.

De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument bepaalt in artikel 54 een principieel verbod op het gezamenlijk aanbod van producten en diensten.

Het is echter geoorloofd gezamenlijk tegen een totale prijs producten of diensten aan te bieden die een geheel vormen. De verkoop van een computer (hardware en besturingsprogramma) valt onder de toepassing van dit artikel.

Met vriendelijk groeten

Wim Van Poucke
Secretariaat van de minister van werk en consumentenzaken/Peter Vandenabeele wrote:

>On Fri, Jan 07, 2005 at 10:55:10AM +0100, Geert Uytterhoeven wrote:
>  
>
>>Test Aankoop? Tegen koppelverkoop PC+OS mogen ze dan wel nog steeds geen
>>bezwaren hebben, 
>>    
>>
>
>Hmmm. Je opmerking doet bij mij een vraag opkomen. Waar trek je die lijn 
>bij koppelverkoop ?
>
>Bij een "embedded device" met HW en SW wordt normaal geaccepteerd dat het 
>device HW en SW heeft en ze niet apart verkocht kunnen worden (voor
>zover ik weet, kan de vendor van een auto niet wettelijk verplicht worden 
>om zijn auto voor een lagere kost zonder SW te verkopen of alleen de SW 
>te verkopen, zonder de HW erbij; hetzelfde als ik een Sony of een
>Philips DVD speler koop, etc. etc.).
>
>Maar bij een "PC" (in de huidige vorm), heeft dat wel "koppelverkoop" als
>Dell/HP/IBM een laptop alleen met Windows willen leveren en niet voor
>een lagere prijs zonder die Windows licentie. 
>
>Wat zijn de argumenten om het ene geval niet als koppelverkoop te zien en 
>het andere wel ? Moet een leverancier van HW de specs van zijn HW (die
>auto, die DVD speler) open maken, zodat iemand er ook SW kan op developen ?
>
>Peter
>_______________________________________________
>Openstandaarden mailing list
>Openstandaarden at openstandaarden.be
>http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>
>
>  
>

-- 
Patrick Coeman
Bredestr 171 te B-2620 Hemiksem
+32 (0)38773855 & +32 (0)476 959505
patrick at coeman.net   www.coeman.net

More information about the Openstandaarden mailing list