[Openstandaarden] Belastingsdienst Genève deelt CD's uit met OOo, Firefox, Thunderbird, Gaim, Gimp,...

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Tue Jan 18 21:42:12 CET 2005


http://etat.geneve.ch

Een CD met een programma om uw belastingaangifte in te vullen, voorzien 
van allerlei vrije extra's. Prachtig initiatief gewoon. Zou iets 
dergelijks bij ons niet mogelijk zijn? Een cadeautje voor de burgers 
(de free software) en tegelijk een extra stimulans om de 
belastingaangifte elektronisch te laten verlopen.

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050118/c528d25f/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list