[Openstandaarden] [persbericht] Opnieuw uitstel voor softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Jan 24 20:33:19 CET 2005


PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
24/01/05: Opnieuw uitstel voor softwarepatenten
==========================================================================

In tegenstelling tot eerdere berichten werd er vandaag in de Europese
Landbouwraad weerom niet gestemd over softwarepatenten. Het Luxemburgse
voorzitterschap heeft op verzoek van Polen besloten de behandeling van
dit dossier dat voor vandaag gepland stond uit te stellen. Dit
voorkomt dat de mogelijkheid tot herstarten van de procedure - waartoe
een verzoek is ingediend door leden van het Europese Parlement - wordt
opgeblazen nog voor het Parlement hierover een beslissing heeft kunnen
nemen.

In een officiële verklaring die de Poolse overheid afgelopen vrijdag
deed uitgaan stond al dat het Poolse Europa-comité had besloten de
Luxemburgse voorzitter te vragen om uitstel en dat het desnoods bereid
zou zijn het onderwerp van de agenda te laten halen.

Dit uitstel geeft het Europees Parlement in ieder geval tot 21
februari de tijd om de voor een herstart noodzakelijk procedures te
doorlopen en vervolgens een beslissing te nemen over een eventuele
nieuwe start. Bij zo'n herstart begint de besluitvorming weer van
voren af aan en ligt de situatie weer helemaal open.

De 61 Europarlementariërs die het herstartverzoek hebben ingediend
hopen dat daarmee de huidige patstelling doorbroken kan worden.

Tegenstanders van softwarepatenten vrezen dat het hek van de dam is
als patenten op computerprogramma's -- die volgens het Europese
Octrooi Verdrag van patenteerbaarheid zijn uitgesloten -- toch
toegestaan worden. Ze betogen dat meer dan 30.000 reeds toegekende
patenten op computerprogramma's laten zien dat de problemen met het
patentsysteem veel groter zijn dan vaak wordt voorgesteld.

FFII woordvoerder Arend Lammertink verklaart:

  Computerprogramma's zijn op dit moment nog gewoon uitgesloten van
  patentering in het Europese Octrooiverdrag. Dat men desondanks
  toch patenten verleent op computerprogramma's is het gevolg van
  verregaande normvervaging. Patenthouders weten dat ze voor een
  rechter weinig kans maken en daardoor is het gelukkig nog zelden
  tot rechtszaken gekomen. Wat dat betreft is er voldoende tijd om de
  hele procedure nog eens te doorlopen. 

  Deze richtlijn is erg belangrijk en daarom is er nood aan een zeer
  duidelijke tekst. Daar is de Raad niet in geslaagd en vandaar dat
  het EP nu pleit voor een begin met een schone lei. Ik denk dat de
  vele e-mails en faxen die door onze achterban verstuurd zijn zeker
  bijgedragen hebben aan dit qua timing belangrijke uitstel, waardoor
  het EP nu weer aan zet is.

Meer informatie:

  http://kwiki.ffii.org/Fish050124En
  
==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the Openstandaarden mailing list