[Openstandaarden] belasting op elektronica omhoog

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Jan 25 11:11:43 CET 2005


Op dinsdag 25 januari 2005 10:10, schreef Jelle Pelfrene:
> Hallo
>
> Ik lees vandaag in de Standaard dat morgen een wet zou goedgekeurd worden
> die een extra belasting op elektronica heft. Het zou gaan om computers,

Mini- en Nano-ITX zouden dan serieus interessant kunnen worden... :D

> mobiele telefoons, pda's en memory sticks

Geen probleem; als het moet kan mijn vader dat altijd wel kopen voor mij in 
China als hij er langs moet (voor het geval dat die taks overal komt en ik 
het nimeer kan bestellen via internet *in het buitenland*.

> die vanaf nu 3% duurder zouden 
> worden. Het extra geld, een geschatte 47 miljoen euro, zou dienen om
> auteurs te vergoeden voor het kopieren van hun werken. En de BSA staat
> hierin aan de goede kant, want ze vreest dat de markt zou krimpen.
>
> Weet iemand meer over de precieze modaliteiten van het wetsvoorstel? Ik
> neem aan dat we opslag gebruikt voor fair use en eigen media niet mogen
> aftrekken van de belastingen?

Wat is dat voor een belachelijk voorstel? Zijt ge zeker dat het niet om een 
hoax gaat? De kwibus dat dat durft voorstellen zou gewoon uitgelachen 
(moeten) worden...

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050125/55391265/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list