[Openstandaarden] Laatste oproep aan de webserver-admin van www.openstandaarden.be!

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Jan 25 23:40:17 CET 2005


Op dinsdag 25 januari 2005 22:53, schreef Mark Van den Borre:
> Sander Devrieze wrote:
> > Tot mijn spijt staat de wiki vol met spam nog steeds online. Kan de admin
> > niet even snel (maar 5 seconden werk!!) een "rm -rf ./wiki/" (of toch op
> > zijn minst een "mv" naar een niet-online directory) doen?
>
> Is 1 minuut na het lezen van je bericht gebeurd.

Wreed bedankt :-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050125/1b470315/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list