[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Wouter Horré wouter at ligezin.be
Sun Jan 30 10:31:38 CET 2005


On Sun, Jan 30, 2005 at 09:24:07AM +0100, Peter Vandenabeele wrote:
> Het is natuurlijk cynisch dat M$ nu die rol op zich neemt, en ik 
> ben niet op de hoogte dat M$ hiervoor verantwoording aflegt aan de
> overheid of door enige vorm van certificatie gaat rond de bescherming
> van de correctheid van de associatie tussen het hotmail adres en de 
> echte gebruiker (mijn en jullie kinderen o.a.).
> 

Dat dacht je maar (een copy paste uit de gebruiksvoorwaarden van MS Passport):

Je bent zelf verantwoordelijk voor het instandhouden van de vertrouwelijkheid
van je wachtwoord- en accountgegevens. Verder ben je verantwoordelijk voor alle
activiteit op je account en verklaar je Microsoft onmiddellijk op de hoogte te
stellen van onbevoegd gebruik van je account. Microsoft is niet verantwoordelijk
voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van je account of wachtwoord
door onbevoegden.

Ze schuiven dus alle verantwoordelijkheid van zich af, net zoals ze dat doen in
hun EULA voor windows, office, ...

mvg
Wouter

-- 
http://www.ligezin.be/

How the mind works is still a mystery. We understand the hardware, but we don't
have a clue about the operating system.
                          --> James Watson <--
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050130/dc4b4f22/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list