[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Sun Jan 30 20:05:52 CET 2005


Herman Bruyninckx wrote:

> Ik vind "fun" toevoegen enkel en alleen om marktaandeel terug te winnen een
> heel verkeerde strategie: de bedoeling mag niet zijn om onze jeugd nog meer
> ICT als louter en alleen fun te laten bekijken.

Inderdaad, maar ik het toevoegen van fun eerder in als "het doel heiligt 
de middelen". Als dat een manier is om een monopoliepositie te 
doorbreken, dan moet die er ook maar bij horen, vind ik.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050130/73653859/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list