[Openstandaarden] Goed nieuws van het Office XML front ?

Jo Vermeulen jo at lumumba.luc.ac.be
Sun Jan 30 23:47:18 CET 2005


Op zo, 30-01-2005 te 21:17 +0100, schreef Wouter Horré:
> Hallo,
> 
> Volgens slashdot [1] én volgens de MS site [2] heeft microsoft haar
> XML-formaten voor office min of meer open gemaakt. Goed nieuws? Of een
> strategische zet van MS?
> 
> mvg
> Wouter
> 
> [1] http://slashdot.org/article.pl?sid=05/01/30/1433226&from=rss
> [2] http://www.microsoft.com/office/xml/default.mspx

Ze zullen overheden die open standaarden willen gebruiken zo proberen te
overtuigen om toch voor hun formaten te kiezen. Voor die overheden is
dat natuurlijk veel makkelijker: het laat hun toe Word en dergelijke
gewoon te blijven gebruiken.

Maar als ik me niet vergis zijn hebben ze wel patenten op de formaten.
Alleen zeggen ze zelf die niet te zullen gebruiken. Zie de FAQ [3]. In
hoeverre dat zo zal blijven is natuurlijk maar de vraag.

Niettemin is het volgens mij geen "open standaard" volgens de definitie
van OpenStandaarden.be zelf:

"Vrije Specificatie
De specificatie moet open zijn (zie hierboven) en moet vrij zijn van
juridische beperkingen (patenten, licenties, ...)."

Mvg,

[3] http://www.microsoft.com/Office/xml/faq.mspx

-- 
Jo Vermeulen <jo at lumumba.luc.ac.be>
More information about the Openstandaarden mailing list