[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Mon Jan 31 08:32:30 CET 2005


Op maandag 31 januari 2005 01:05, schreef Peter Vandenabeele:
> On Sun, Jan 30, 2005 at 07:45:46PM +0100, Sander Devrieze wrote:
> > Een simpele vraag zou ook kunnen zijn: "Bij welke provider zijt gij?"
> > <lijstje met providers in Belgi? dat gedownload wordt van het internet om
> > up-to-date te zijn> en een optie "andere/manueel". En dan moeten die
> > providers enkel nog een Jabberserver draaien ;-)
<snip>
> Als het runnen van msn geld opbrengt via reclame (en niet geld kost,
> zoals ik eerst dacht), dan is dat misschien wel een werkbare business
> proposition. We stellen aan Telenet en co mooie applicaties voor (met
> network games etc.) die met jabber over hun netwerk kunnen draaien en
> dan kunnen ze zelf die commerciele signatures eronder zetten en daar
> reclame inkomsten op innen. Daarmee verdienen ze dan ook de kost van
> die servers en de bandbreedte terug.

Volgens mij is die reclame voor niks nodig zenne.

> Maar we moeten ervoor waken dat 
> ze zich dan aan een open protocol houden en niet weer zelf
> "verbeteringen" gaan invoeren.


-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/abe50209/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list