[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jan 31 14:07:38 CET 2005


On Monday 31 January 2005 13:23, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> inhoud dat ze moeten weten welk poortje ze het
> moeten aansluiten [1])

er, de [1] hier was ik dus vergeten:
- mijn zus komt me iedere keer dat ze fotos van de digitale camera wil 
afhalen vragen of ik dat ding wil aansluiten (doodgewone usb), is blijkbaar 
toch moeilijk
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/fa34d411/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list