[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Mon Jan 31 16:01:21 CET 2005


Op maandag 31 januari 2005 15:32, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> On Monday 31 January 2005 15:01, Sander Devrieze wrote:
> > Op maandag 31 januari 2005 13:33, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> > > On Monday 31 January 2005 12:32, Peter Vandenabeele wrote:
> > > > On Mon, Jan 31, 2005 at 12:08:09PM +0100, Pseudo Punk wrote:
> > > >
> > > > Dit is misschien
> > > > ver gezocht, maar het is toch om dit te vermijden (of opsporing te
> > > > verbeteren) dat het hele voorstel om die eID's aan 120,000 kids te
> > > > geven, wordt voorgesteld, neem ik aan.
> > >
> > > Is een typische oplossing die de indruk geeft dat er iets gedaan wordt
> > > maar waar je weinig aan hebt (bijna alle kindermisbruik wordt gepleegd
> > > door bekenden van het kind, en daar doet dit dus absoluut niks aan)
> >
> > Idd, maar er zijn zo van die ouders die overreageren en daardoor in staat
> > zijn hun kinderen te verbieden te chatten of zelfs te internetten zonder
> > toezicht van de ouders. Voor de kinderen die last hebben van zo'n ouders
> > is zoiets volgens mij wél een "verademing" (de ouders kunnen dan
> > instellen dat de computer alleen maar toegang heeft tot zulke beveiligde
> > chatruimtes en hoeven dan niet constant op de vingers van hun kind zitten
> > te zien).
>
> en, wat doe je met chatboxen (in de vorm van een java applet of whatever)
> op webpagina's? Hoe hou je de kinderen tegen om via (bv.) een knoppix cd de
> hele beveiliging te omzeilen.

Ik zie trouwens niet in waarom een kind die beveiliging zou willen omzeilen. 
En diegenen die dat wel doen, weten waarschijnlijk ook wel dat ze in die 
niet-beveiligde-chatruimtes moeten oppassen... Ik denk trouwens dat vooral 
chatsites zoals Ketnet van die technologie zullen willen gebruik maken.

> Dat de overheid een vals gevoel van veiligheid genereert door een dure
> ineffectieve oplossing voor te stellen is doodsimpel verkeert. Al helemaal
> zo aangezien een voorlichtingscampagne (naar zowel ouders als kinderen toe)
> omtrent hoe veilig met chat (of beter relaties/communicatie in het
> algemeen) om te gaan een veel betere oplossing is.

Een eID-chat-combinatie is voor meer bruikbaar dan beveiligde chatruimtes voor 
kinderen he...wat dacht ge van beveiligde chatruimtes voor zakenmensen waar 
alleen bepaalde eID's op zijn toegelaten, ondertekenen van IM-berichten 
(zoiets als de GPG in Psi maar dan met het verschil dat iedere Belg een eID 
gaat hebben en het dus veel bruikbaarder zal zijn), toegang tot bepaalde 
pubsub-nodes in Jabber (bv. alleen bepaalde politiemensen kunnen via hun GSM 
de laatste nieuwtjes ontvangen over het netwerk van mensenhandelaars dat ze 
aan het oprollen zijn),...

> Iedere ouder weet z'n kind aan het verstand te brengen dat het geen goed
> idee is om met vreemden mee te gaan. Zorg ervoor dat iedere ouder weet dat
> ie z'n kind aan het verstand moet brengen dat het geen goed idee is om IRL
> afspraken te maken met mensen die je alleen online kent,

Dat is juist hetgene men wilt oplossen: als ge in zo'n beveiligde chatruimte 
zijt (Ketnet bv.), dan zijt ge veel zekerder dat dat wel kan. M.a.w. men wil 
*proberen* bepaalde delen van het Internet betrouwbaarder maken zodat 
pedofielen, maffiagroepen,... geen vrij spel krijgen... Iets wat goed is voor 
de economie, het sociale leven, de democratie,... Volgens mij kan je daar 
moeilijk iets tegen hebben.

> of om je 
> persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoon, ...) aan zo'n personen door
> te geven. Dan is 't probleem direct opgelost.

Met die beveiligde chatruimtes kunnen de ouders zeggen: "kijk altijd goed uit, 
maar ga zeker niet naar de gevaarlijke onbeveiligde plaatsen want daar is het 
nog veel onveiliger".

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/ad65192b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list