[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Jan 31 16:05:23 CET 2005


On Mon, 31 Jan 2005, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Monday 31 January 2005 15:01, Sander Devrieze wrote:
> Dat de overheid een vals gevoel van veiligheid genereert door een dure 
> ineffectieve oplossing voor te stellen is doodsimpel verkeert. Al helemaal 
> zo aangezien een voorlichtingscampagne (naar zowel ouders als kinderen toe) 
> omtrent hoe veilig met chat (of beter relaties/communicatie in het 
> algemeen) om te gaan een veel betere oplossing is.
> 
> Iedere ouder weet z'n kind aan het verstand te brengen dat het geen goed 
> idee is om met vreemden mee te gaan. Zorg ervoor dat iedere ouder weet dat 
> ie z'n kind aan het verstand moet brengen dat het geen goed idee is om IRL 
> afspraken te maken met mensen die je alleen online kent, of om je 
> persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoon, ...) aan zo'n personen door 
> te geven. Dan is 't probleem direct opgelost. 

Klinkt mooi, maar....

Hoe gaat dat lukken als je de _volwassenen_ al niet aan het verstand kan
brengen dat ze niet zomaar op alles mogen klikken en niet alles zomaar mogen
openen?

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus TorvaldsMore information about the Openstandaarden mailing list