[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Mon Jan 31 23:27:26 CET 2005


Mattias Campe wrote:
> M.i. is de beste client hiervoor Trillian Basic, in het achterhoofd 
> houdende wat zijn beperkingen zijn: iemand die constant een webcam 
> gebruikt bij MSN zal er zijn gading niet vinden en dan moet je daar ook 
> je kruit niet aan verschieten. Wat is nu nog het probleem? Helaas biedt 
> enkel de betalende versie (Trillian Pro) Jabber ondersteuning. Ik hoop 
> dat ze zo vlug als mogelijk ook voor de basic Jabber gaan aanbieden. Wie 
> dat ook hoopt, post aub een berichtje in 
> <http://www.ceruleanstudios.com/forums/showthread.php?s=18ef2932995ae83cde43a4054aeafeca&threadid=63660&highlight=jabber+basic> 
> of in <http://www.ceruleanstudios.com/forums/showthread.php?threadid=49073>
> 
> Allez, dit is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat ik via Trillian 
> toch enkele mensen ook Jabber zou kunnen laten gebruiken (merk op dat ik 
> het niet heb over "overstappen naar Jabber", wat zou betekenen dat ik 
> verwacht dat die mensen MSN links zouden laten liggen). Ik beweer hier 
> echter zeker niet dat het aan OSB.be is om Trillian actief te gaan 
> promoten.

Gaim kan ik alvast ook aanraden.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/771c0e3d/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list