[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Mon Jan 31 23:33:05 CET 2005


Peter Vandenabeele wrote:

> Mijn idee [1]: OpenID
> =====================

Lijkt mij een mooi idee als poging tot vervanging van Passport, met een 
aantal "zekerheden" aan zo'n certificaat. Ik zou 't dan ook niet 
beperken tot de leeftijd: je moet in zo'n certificaat alle info kwijt 
kunnen waarvan je wil dat die publiek is. Desnoods maak je twee certs 
aan: eentje waarin je leeftijd staat op te kunnen jabberen op ketnet, en 
eentje waar dan weer andere info staat die je elders voor nodig hebt.

> * de kids hebben zelf "ergens" op 1 of enkele plaatsen een 
>  private key die hen toelaat om zich te authenticeren. Vermits
>  deze key maar een beperkte juridische waarde heeft, is het
>  voor deze 2e orde key _wel_ acceptabel om die op een 
>  centrale authenticatie server geencrypteerd op te slaan. 
>  Hiermee los je het probleem op dat je altijd die eID moet 
>  meehebben en het voor kids veel te lastig is om die bij te 
>  houden.

Ik zou zelfs zeggen dat de authenticatie volledig door die servers 
gebeurt. Dat je dan op bijvoorbeeld Ketnet gevraagd wordt om je 
wachtwoord voor die server (ipv je wachtwoord voor je MS Passport) op te 
geven. Allé, uiteraard moet je dat pw ingeven op de website van die 
server zelf, maar dan krijg je een session mee waarmee je probleemloos 
kan inloggen op de ketnetchat. (zoals je je gewoon bij Passport moest 
aanmelden om op ebay of anderen te kunnen)

Op die manier ligt de drempel direct heel wat lager, want als ze moeten 
beginnen met certificaten downloaden en zo, dat zou nogal 
ongebruiksvriendelijk zijn.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/e589e6fe/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list