[Openstandaarden] [persberichten@meerspirit.be: Els Van Weert professionaliseert sociale economie via vrije software]

Yves De Muyter yves at sithi.connected.be
Mon Jan 31 17:16:24 CET 2005


----- Forwarded message from persberichten at meerspirit.be -----

From: persberichten at meerspirit.be
To: yves at connected.be
Subject: Els Van Weert professionaliseert sociale economie via vrije software
X-posting-pass: idspirit

Om de managementcapaciteit binnen de sociale economie te versterken, ondersteunt Els Van Weert, staatssecretaris voor Sociale Economie, een grootschalig ICT-project – "e-coop". De verspreiding van vrije software staat hierbij centraal. Van Weert: “Vrije software is het democratisch middel bij uitstek om aan de specifieke informaticabehoeften van kleine ondernemingen binnen de sociale economie te voldoen en hun overlevingskansen te vergroten.” "E-coop" loopt over drie jaar en wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband rond MeMo vzw, een organisatie die mens- en milieuvriendelijk ondernemen ondersteunt en promoot.

Uit onderzoek is gebleken dat kleine ondernemingen in België een belangrijke achterstand hebben inzake uitrusting met en gebruik van ICT. Deze achterstand zet een rem op het concurrentievermogen en bedreigt hun overlevingskansen. VAN WEERT: “De specifieke werking van sociale economie ondernemingen vraagt echter om zeer concrete oplossingen die aangepast zijn aan hun behoeften. Zonder ICT zijn sociale economie ondernemingen bijvoorbeeld nauwelijks in staat om hun maatschappelijk engagement kenbaar te maken en te bespreken met de verschillende stakeholders. En net die participatieve werking is één van de basiskenmerken van de meerwaardeneconomie. Een goed uitgebouwd computernetwerk en een gebruiksvriendelijke website zijn maar enkele instrumenten die de ondernemingen hierbij kunnen helpen.” 

Met het "e-coop" project kiest staatssecretaris Els VAN WEERT resoluut voor de introductie van vrije software in de sector van de sociale economie. Bij vrije software is de broncode beschikbaar voor iedereen, op voorwaarde dat alle aanpassingen ook beschikbaar zijn voor anderen. Dit maakt het mogelijk dat voor de verschillende ondernemingen een oplossing op maat wordt gevonden voor hun ICT-behoeften, zonder dat daarvoor grote bijkomende investeringen nodig zijn. 

In een eerste fase van "e-coop" worden 80 ondernemingen begeleid bij de ontwikkeling van hun ICT-pakket. Aan het einde van het project (2007) zullen 5000 ondernemingen, incubatiecentra, activiteitencoöperaties en jonge ondernemingen binnen de sociale economie, maar ook binnen de gangbare economie, gratis toegang krijgen tot het ICT-pakket dat volledig autonoom kan worden gebruikt. 

Met "e-coop" kunnen kleine en sociale economie ondernemingen hun zichtbaarheid vergroten en hun geloofwaardigheid en concurrentievermogen op de markt versterken. Starters en jonge ondernemingen worden in staat gesteld van bij het begin de beste keuze te maken inzake informaticatoepassing, wat hun slaagkansen vergroot.

Maar het is niet enkel omwille van markteconomische overwegingen dat voor vrije software wordt gekozen. Vrije software en de sociale economie delen enkele gemeenschappelijke waarden zoals solidariteit, openheid en het delen van kennis. Els VAN WEERT: “Vrije softwaregemeenschappen bestaan overal ter wereld. De vrije softwaregemeenschap binnen de sociale economie is echter nog uniek. Door dynamische netwerking wordt het beheer van veranderingen vergemakkelijkt. Het moet het innovatievermogen van de onderneming versterken zodat die zich flexibel kan aanpassen aan een nieuwe economische realiteit.”

De voorstanders van vrije software beklemtonen al langer de cruciale rol die de overheid moet spelen om de toegang tot informatie, ook digitale, te vrijwaren. Els VAN WEERT: “Het gebruik van vrije software in het "e-coop"-project draagt niet alleen bij aan de versterking van de marktpositie van kleine ondernemingen, het helpt ook de digitale kloof tussen de grotere en de kleinere ondernemingen en hun werknemers te overbruggen.”


Karen Vandenberghe
Woordvoerster VAN WEERT

----- End forwarded message -----More information about the Openstandaarden mailing list