[Openstandaarden] [persbericht] Bediendenvakbond LBC-NVK spreekt zich uit tegen Europees softwarepatent

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Jul 4 20:53:27 CEST 2005


PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

===========================================================================
Bediendenvakbond LBC-NVK spreekt zich uit tegen Europees softwarepatent
===========================================================================

Patenten op software spelen in het nadeel van de Belgische
ICT-werknemers. Tot die conclusie komt de LBC-NVK, de vakbond voor
bedienden en kaderpersoneel die deel uitmaakt van het ACV. Opvallend is alvast
dat het standpunt werd ingenomen door de personeelsvertegenwoordigers 
van bedrijven die volop voor de patenten lobbyen. 

Tijdens het laatste ICT-forum van LBC-NVK kwam de
Europese richtlijn over softwarepatenten ter sprake. Na een grondige
bespreking van de mogelijke gevolgen en een uitgebreide discussie werd
vrijwel unaniem besloten dat het huidige voorstel om softwarepatenten 
toe te laten een gevaar betekent voor de ICT-werknemers.

Koen Dries, secretaris ICT-diensten van LBC-NVK:

  Onderzoek heeft uitgewezen dat bij bedrijven die softwarepatenten
  aanvragen het budget voor Onderzoek & Ontwikkeling voor 15% verschuift
  naar de juridische afdeling. Het is bovendien een misvatting dat de
  huidige ontwerp-richtlijn alleen een bedreiging zou inhouden voor de 
  kleine ondernemingen. Het mag duidelijk zijn dat de invoering ervan in
  de huidige vorm, met het onoverzichtelijke kluwen van slapende Europese
  patenten op de achtergrond, in Europa ten koste kan gaan van heel wat
  kwaliteitsvolle banen in de ICT-sector. De sector is nog steeds niet
  hersteld van het debacle sinds 2001. Dit is echt niet de moment om ons
  aan een nieuwe speculatieve cyclus te avonturieren. Daarom vraagt LBC-NVK
  steun aan het Europees parlement voor de poging van rapporteur Michel
  Rocard om het verbod op software-octrooien te handhaven.
  
Opvallend is het feit dat ook de werknemers van de multinationals die zeer
actief voor softwarepatenten lobbyen zich sterk tegen de legalisering ervan
verzetten. Hierdoor wordt het vermoeden versterkt dat de specialisten op de
werkvloer helemaal anders denken over deze materie. Anders dan de doorsnee
CEO, zien zij het belang van de creativiteit in de sector en kijken zij naar
de ontwikkeling op lange termijn. Niet naar het casino-gehalte van de
slapende patenten of het volgende kunstmatige opstootje van de beurskoers.

De stemming in het Europees Parlement zal plaatsvinden op woensdag 6
juli, om 12:00. Daarna moet de Europese Ministerraad zich nog
uitspreken. Uiteindelijk komt er waarschijnlijk een
verzoeningsprocedure tussen EP, Raad en Europese Commissie.

==========================================================================
Contact LBC-NVK
==========================================================================

Koen Dries
Toekomststraat 17
1800 Vilvoorde
0478/566.481

==========================================================================
Contact FFII
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +32 (0)499 16 70 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.softwarepatenten.be , http://www.ffii.org

==========================================================================
De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 3000 bedrijven en 80.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the Openstandaarden mailing list