[Openstandaarden] [be-parl] [nl-parl] Re: Software patent bill thrown out

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jul 8 09:10:35 CEST 2005


Gegroet,Jonas Maebe schreef:

>> Ik moet zeggen dat voor dhr. Rocard (die -dacht ik- toch wel eerder  
>> in het "pro-swpat" kamp zit) toch wel een opmerkelijke uitspraak!
>
> Voor alle duidelijkheid: Rocard zat van in het begin in het anti- 
> swpat kamp, en is daar altijd gebleven.

Oeps. Foutje van mij.
Mijn excuses.


NB1.
Pas nadat ik mijn bericht gisteren gepost had, dacht ik eraan dat het 
voor de nl-parl lijst misschien niet slecht zou zijn om de tekst in het 
frans eens te vertalen. Wat er staat is het volgende:
"Le rejet constitue à cet égard, un message à l'intention de l'Office 
européen des brevets. Le Parlement européen a refusé de légaliser les 
récentes dérives de jurisprudence pour élargir le champ de la 
brevetabilité à certains logiciels. Si ces dérives devaient continuer, 
il paraît clair alors qu'une majorité parlementaire émergerait pour les 
endiguer."

Deze afkeuring is in dat opzicht eveneens een bericht aan het EOB. Het 
parlement heeft geweigerd om de afwijking van het wetgeving goed te 
keuren inzake (een uitbreiding van) wat kan gepantenteerd worden naar 
bepaalde software. Als deze afwijkingen zouden verder gaan, dan lijkt 
het meerderheid in het parlement zal verschijnen om dit in-te-dijken.

Dit lijkt me toch een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing aan het EOB.NB2.
Er stond vanmorgen een mooi artikeltje in de Nederlandstalige metro; een 
interview met Dieter Van Uytvanck, heel duidelijk en in heel duidelijke 
taal.
Ik moet zeggen dat dit iets is wat mij echt opgevallen is, nl. hoe men 
erin geslaagd is om het heel technische en abstracte probleem van het 
patentrecht zo goed te vertalen naar een "verstaanbare" vorm die door de 
europarlementairen en de andere politici begrepen werd.
Echt petje af daarvoor!


> Jonas

Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050708/cc34578c/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list