[Openstandaarden] Opinie in De Tijd + Vrije Software in Onderwijs Update

Wouter Vanden hove wouter.vanden.hove at telenet.be
Sun Jun 12 13:34:30 CEST 2005


Jan Claeys wrote:

>>Het zou inderdaad interessant zijn te weten wie er de bedrijfssponsors
>>zijn. 

> Dat is blijkbaar minder makkelijk te vinden...  :-/
> 

http://www.sourcewatch.org  heeft als doelstelling informatie te 
verzamelen over zoveel mogelijk denktanks en lobbygroepen.
Helaas geven ze niet thuis vor het Thomas More Institute.wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wouter.vanden.hove.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 294 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050612/4c4cb184/wouter.vanden.hove-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list