[Openstandaarden] voorstel persbericht: groeiend aandeel standaardenvriendelijke browsers

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Tue Jun 14 14:41:53 CEST 2005


Geert Hendrickx wrote:
> On Tue, Jun 14, 2005 at 10:40:01AM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
> 
>>On Tue, Jun 14, 2005 at 09:50:02AM +0200, Geert Hendrickx wrote:
>>
>>>Misschien interessant om ook te vermelden dat Microsoft beloofd
>>>heeft om IE7 CSS-compliant te maken (maar dat daar momenteel nog
>>>veel werk aan is). Kwestie van (voor sommige gebruikers) het belang
>>>van de zaak duidelijk te maken. :-) 
>>
>>Kan je een pointer geven naar dit nieuws aub.
> 
> http://blogs.msdn.com/ie/archive/2005/04/22/410963.aspx
> 
> Ze mikken ook op transparant PNG support in IE7. 

Prachtig! Gaan met die banaan!

Na morgenmiddag wil ik evt wel helpen met de tekst of zo, maar nu nog ff
niet (examens)

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050614/ad616a81/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list