[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jun 16 11:38:19 CEST 2005


On Wednesday 15 June 2005 20:11, Kristoff Bonne wrote:
> Als ik op de website van de overheid kijk, dan zie ik daar het volgende
> staan:  (http://eid.belgium.be/nl/navigation/documents/37074.html):
> "De raadpleging van de identificatiegegevens op de elektronische
> identiteitskaart mag enkel gebeuren mits uitdrukkelijke toelating van de
> burger, behalve bij wettelijke of reglementaire verplichting. "
>
> Dan lijkt me dit dan toch wel heel raar. Indien de informatie direct en
> onbeperkt leesbaar zijn; dan is er m.i. toch niet echt meer sprake van
> "uitdrukkelijk toelating van de burger". (of heb ik het mis).

wel het _mag_ niet zonder uitdrukkelijke toelating van de burger, het _kan_ 
echter wel
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050616/489f15e3/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list