[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Fri Jun 17 12:35:41 CEST 2005


On Friday 17 June 2005 12:01, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > De uitdrukkelijke toestemming moet gevraagd worden en de burger stemt
> > toe door zijn
> > kaart in de kaartlezer te steken. Doe je dat niet dan geef je geen
> > toestemming, veel uitdrukkelijker dan dat kan het niet worden.
>
> afgaande op bovenstaande redenering geef je door het simpel gebruik van
> de eid dus uitdrukkelijke toestemming om _alle_ gegevens eraf te halen!
>
> bovendien moet je dan niet alleen de persoon achter de lezer vertrouwen,
> maar ook iedereen die er software-matig ook maar iets mee te maken heeft
> -> dat gaat gegarandeert fout

erger zelf iedereen die de mogelijkheid (fysieke toegang) heeft gehad om met 
het apparaat te knoeien/apparaat door een foute versie te vervangen.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/214ff72d/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list