[Openstandaarden] discussie eid -> nieuwe mailing-list

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jun 17 13:02:35 CEST 2005


Gegroet,


Aangezien de discussie over de eid nu serieus begint aan-te-trekken en 
ik eigenlijk niet de "openstandaarden" mailing-list wil belasten met 
iets dat eigenlijk off-topic is; zou het misschien geen slecht idee zijn 
om een speciale mailing-list daarvoor op-te-zetten.
(ik wil de andere discussies over open standaarden niet verdrinken in 
deze discussie over de eid).

Nu, ik kan dat wel doen (op yahoo), maar indien iemand anders dat wil 
doen (bv. op een server hier in de België), dan wil ik zeker wel het 
initiatief aan hem laten. Ik stel voor als naam "eid-privacy".
Iemand enige andere suggesties?


Cheerio! Kr. Bonne.-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/52ac1bea/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list