[Openstandaarden] discussie eid -> nieuwe mailing-list

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jun 17 13:31:05 CEST 2005


Gegroet,Geert Hendrickx schreef:

>>Aangezien de discussie over de eid nu serieus begint aan-te-trekken en 
>>ik eigenlijk niet de "openstandaarden" mailing-list wil belasten met 
>>iets dat eigenlijk off-topic is; zou het misschien geen slecht idee zijn 
>>om een speciale mailing-list daarvoor op-te-zetten.
>>    
>>
>Ik vind deze lijst nog niet zo misplaatst, als je openstandaarden iets
>ruimer interpreteert als "correct aanbieden van en omgaan met digitale
>data".  
>  
>
OK. Geen probleem. Als de "owner" en de moderator(ren) van de ML daar 
geen probleem mee hebben; dan is dat geen probleem voor mij. :-)>GH
>  
>

Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/3b7eef1d/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list