[Openstandaarden] openstandaarden website en safari

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Sat Jun 18 22:11:54 CEST 2005


Gegroet,

Mark Van den Borre schreef:

> http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fopenstandaarden.be
> De pagina was wat onzorgvuldig bijgewerkt. Ze valideert opnieuw.

Er zijn nog problemen: "definitie", "opdrachtverklaring", "mailinglists" 
en "contact" werken ook nog niet.


Sorry hoor. :-)

> Mark

Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050618/2cd3a9df/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list