[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Jan Claeys janc+openstandaarden at lugwv.be
Sun Jun 19 12:27:43 CEST 2005


Op za, 18-06-2005 te 02:57 +0200, schreef godot:
> samenvatting van de terminologie/theorie : diegene die een handtekening zet 
> gebruikt een private handtekensleutel, en diegene die een bericht ontcijfert 
> gebruikt een private ontcijfersleutel.
> diegene die een handtekening verifieert gebruikt een publieke 
> verificatiesleutel, en diegene die een bericht vercijfert gebruikt een 
> publieke vercijfersleutel. het aanmakenen van een handtekening heet 
> "handtekenen" en het vercijferen heet "vercijferen" (of encrypteren). het 
> verifieren van een handtekening heet "verifieren" en het ontcijferen van 
> gegevens heet "ontcijferen" (of decrypteren). die terminologie is 
> belangrijk. als ze zorgvuldig gehanteerd wordt, worden er automatisch veel 
> minder (denk)fouten gemaakt... 

Je kan evengoed een handtekening zetten met een publieke sleutel van
iemand anders en versleutelen met een private sleutel, al geef ik toe
dat het aantal nuttige use-cases daarvoor veel kleiner is.   ;-)

-- 
Jan Claeys
More information about the Openstandaarden mailing list