[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jun 20 10:33:53 CEST 2005


On Friday 17 June 2005 18:02, Kristoff Bonne wrote:
> 2/ Haal het RRN uit het leesbaar deel van het certificaat en vervang het
> door een nietszeggend nummer.
> Het publiek certificaat mag ook niet leesbaar zijn zonder PIN.

> Waarom zou je publiek certificaat uberhaupt *publiek* leesbaar moeten
> zijn op je kaart?
> Maak die gewoon onleesbaar, buiten als men iets "ondertekend".

? je publieke sleutel wil je toch net zo breed mogelijk verspreid hebben (of 
begrijp ik je hier verkeerd), dus dat kan denk ik geen kwaad
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050620/3c4c90bd/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list