[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Sven Putteneers sven at tuxera.be
Mon Jun 20 12:59:18 CEST 2005


On Mon, 20 Jun 2005 at 12:35:23 +0200, Kristoff Bonne(kristoff.bonne at compaqnet.be) wrote:
> 
> Indien het voor de gemeentelijke overheid mogelijk is om je adres te 
> veranderen (als je verhuist) dan is het voor hen ook mogelijk om je 
> sleutel van de eid af-te-halen of te "zappen" als die gerevoked is. Dat 
> is hier ook niet gebeurd.

Even een mogelijk misverstand rechtzetten. Dit veranderen van het adres
op je chip gebeurt niet door de computer van het gemeentehuis zelf. Er
wordt vanop de computer van het gemeentehuis een VPN-verbinding tussen
het RR en de chip zelf opgezet. De chip krijgt dus de commando's
rechtstreeks van Brussel.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat op dezelfde manier je sleutel kan
gezapt worden natuurlijk (tenzij deze in een WORM-geheugen (write once,
read many) zit).


Sven


-- 
Encrypted mail preferred. As of Jan 27th 2005, all outgoing mail is signed.
GPG keyID: 0x66A13305
GPG key fingerprint: 5B8C 97A2 20C4 E578 CDEB  71C9 23CA 0681 66A1 3305
GPG key URL: http://fenix.cmi.ua.ac.be/~p005742/gpg_pubkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050620/a8daac65/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list