[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Mon Jun 20 20:02:39 CEST 2005


Gegroet,


Wouter Verhelst schreef:

>PKI werkt niet als er geen publieke public keys zijn. Punt.
>  
>
Juist, en dat is het probleem niet.

De vraag is enkel waarom een publiek certificaat moet leesbaar zijn van 
een eid als je die gewoon gebruikt als identititeitskaart (dus gewoon in 
een kaartlezer steekt zonder dat je je PIN ingeeft); dus een 
niet-PKI-transactie uitvoert.Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050620/5d36958d/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list