[Openstandaarden] e-id: wishlist

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Mon Jun 20 21:21:13 CEST 2005


Gegroet,


Peter Vandenabeele schreef:

>Mijn persoonlijke indruk is dat voor we aan deze wishlist beginnen, 
>we eerst al eens duidelijk moeten weten wat de huidige status is. Ik 
>zie hier zoveel vragen over basisfeiten (en ik heb zelf ook nog maar 
>een gedeeltelijk begrip van hoe de vork juist in de steel zit), dat we 
>beter eerst de huidige status documenteren. Als dit al allemaal
>klaar en duidelijk gedocumenteerd was, verwacht ik hier toch niet die
>discussie over de feitelijkheden van de e-ID te zien passeren.
>  
>

Dat dacht ik ook; maar -voor het privacy-gedeelte- is m.i. alles toch 
grotendeels duidelijk.  (het is natuurlijk allemaal veel minder complex 
dan het "certificaten" onderdeel).


>Daarna kan je proberen om een platformtekst te schrijven die vanuit 
>bezorgdheid om de privaacy op bepaalde problemen wijst en bepaalde 
>oplossingen voorstelt.
>  
>
Wel, ik was eigenlijk al begonnen via de webpagina op de wikipedia, waar 
ik een aantal "vraagtekens" geplaats heb het aspect privacy.

Ik was van plan om hier een tekst over op-te-stellen  en daarnaast een 
soort van FAQ met vragen zoals "er staat op die chip kaart toch alleen 
maar wat ook op de buitenkant van de kaart staat" of "de informatie die 
publiek gelezen wordt is toch niet zo geheim".


Het zou daarom ook interessant zijn moest ik eens een beetje "feedback" 
krijg van iemand die meer juridisch geschoold is in deze materie.>En als je dat begrijpbaar kan maken voor politici en hun kiezers, dan 
>is er een kans dat je invloed kan hebben. ...
>  
>
Dat is de bedoeling ja.


Ik denk dat bepaalde zaken (zoals het verplichten van bepaalde firmware 
in de kaartlezers voor alle lezers die bedoeld zijn voor "het publiek"; 
toch wel mogelijk moeten zijn.

Het is m.i. vooral de truk hoe je dit bij bepaalde politici "in de 
aandacht krijgt".


Nu, volgens wat ik begrijp is dhr. Vanveldhove ook een "redelijk mens", 
dus we gaan eerst eens zien wat we daar te horen krijgen.
>Peter
>  
>
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050620/e6716444/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list