[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 09:34:43 CEST 2005


On Tuesday 21 June 2005 00:41, Kurt Roeckx wrote:
> On Mon, Jun 20, 2005 at 10:28:34AM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > On Friday 17 June 2005 22:16, Kurt Roeckx wrote:
> > > Er zijn er waar je achteraf nog kan lezen, en er zijn er waar dit
> > > ook niet meer gaat.
> >
> > hm, wil je net wel als je de firmware niet zelf wegschrijft (hoe kan je
> > anders controleren of de firmware een goedgekeurde versie is?)
>
> Er zijn mensen die het belangrijker vinden om de code verborgen
> te houden.  En als dit systeem gebruikt word ga je het niet
> kunnen controleren.
>
> > > De security fuses werken door na het
> > > programeren van de chip een te grootte stroom door die baan te
> > > sturen waardoor ze doorbrand (zoals een zekering) en waardoor het
> > > dan onmogenlijk word ze te gebruiken.
> >
> > er, die  te grote stroom wordt dat programmatisch aangestuurt, of is
> > dat hardwarematig na het eerste schrijven?
> >
> > Indien het 1e is dit nog steeds niet veilig als een 3e partij de
> > sleutel wegschrijft.

> Als het de fuses doorbrand gebeurd dit na dat de firmware er
> geprogrammeerd is, en gebeurd door extern die stroom te sturen.
> Dit is niet iets dat de software kan zeggen.
maar wel iets dat wordt aangestuurd door de person die het ding niet te 
overschrijven wil maken -> dus niet veilig als dit een 3e partij is
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/82611607/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list