[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 10:20:52 CEST 2005


On Monday 20 June 2005 20:43, Wouter Verhelst wrote:
> On Mon, Jun 20, 2005 at 04:01:30PM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > On Monday 20 June 2005 14:45, Wouter Verhelst wrote:
> Ik neem aan dat er processen in voege zijn om te voorkomen dat zomaar
> gelijk wie een willekeurige public key aan de CA van de overheid kan
> aanbieden en toch mag hopen dat er een handtekening van de CA onder
> komt.
hoezo, dat zou ik net wel verwachten, net zoals je gelijk wie anders je 
public key kunt laten ondertekenen, op vertoning van wie je bent moet dit 
kunnen.

> Ik mag ook hopen dat die processen proberen ervoor te zorgen dat 
> alleen officiële eID-kaarten gebruikt kunnen worden -- geen kaarten die
> eerst door Zetes of andere personen geprepareerd zijn.
en waarom niet, zou ik nou net wel willen (en dan ook bv. openPGP keys)

> > > > Waarom is het Zetes die de private key aanmaakt?
> > >
> > > Het is de overheid die dat doet, niet Zetes.
> >
> > ok, dan waarom de overheid en niet de burger?
>
> Omdat de overheid er niet op kan betrouwen dat burgers die voor haar
> onbekend zijn, de sleutel op een veilige manier aanmaken. Vermits ze
> haar ambtenaren kan trainen, kan ze dat van haar ambtenaren wel
> verwachten.

redenering gaat niet op:
- is beheer van mijn identiteit waar we het over hebben, gevolgen van 
verkeerd beheer zijn voor mij, dus de keuze van hoe dit te beheren ook. Wij 
zijn geen kleine kinderen die tegen onszelf beschermd moeten worden door de 
overheid.
- als de overheid meer eisen wil stellen dan vertoon van officiele 
identificatie (bv. een test die zegt dat je de basisprincipes begrijpt, of 
dat de sleutel op hardware voldoende aan eisen X staat) alvorens ze een 
digitale sleutel van jou wil ondertekenen staat ze daar vrij in, dat is 
geen reden om het beheer van _mijn_ digitale sleutels aan de overheid uit 
te besteden 

(overheid is wat mij betreft een noodzakelijk kwaad zolang we niet genoeg 
van emergent systems begrijpen om een beschaving op te zetten zonder, in de 
woorden van Ghandi een ideale maatschappij is een "enlightened anarchy in 
which each person will become his own ruler". )
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/97c81285/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list