[Openstandaarden] e-id: wishlist

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Jun 21 10:50:15 CEST 2005


On Tuesday 21 June 2005 08:52, Kristoff Bonne wrote:
> Wouter Verhelst schreef:
> Er is een heel gemakkelijk argument om dat niet te veranderen: "sorry,
> maar het systeem loopt nu en nu terug veranderingen aanbrengen zou alles
> teveel vertragen. En het is het belang van het land dat dit project
> verder loopt".

lijkt me momenteel eerder voor het belang van het land (of in elk geval de 
burgers van dit land) dat het _niet_ verder loopt (in de huidige 
incarnatie)

> Bij de overheid is het plaatsen van bijkomende wetgeving op één of
> andere element gemakkelijker dan een bestaand systeem veranderen.

wetgeving lost dit soort problemen niet op, het zet op z'n best een straf 
acher het feit.

> Dat kun je theoretisch wel maar het is gewoon de bedoeling om de
> "drempel" te hoog mogelijk te zetten. Indien je een beetje rekening
> houdt met hoe een project in een groot bedrijf of in een instelling
> tot-stand komt; dan weet je dat de kans op doelbewust fraude heel groot
> is. 
doelbewuste fraude van het bedrijf mogelijks (hoewel ik daar helemaal niet 
zo gerust op ben, zie bv. de bouwfraude in Nederland waar de hele sector 
samen fraudeerde, en daar dan met belachelijk lichte straffen vanaf komt)

probleem is dat doelbewuste fraude van 1 enkele werknemer helemaal niet zo 
onmogelijk is en dat is meer dan voldoende.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/8f016ab3/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list