[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Tue Jun 21 11:13:05 CEST 2005


On Mon, Jun 20, 2005 at 08:32:47PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> On Mon, Jun 20, 2005 at 04:02:45PM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
> > Inderdaad, hier was ik fout.
> > 
> > Is mijn zin dan correct als ik ze zo stel:
> > 
> > "Het probleem dat ik zie is niet het tekenen met de _geheime_ sleutel
> >  (als de implementatie correct is, blijft die ook geheim in de kaart), 
> >  maar dat het aanbieden van de kaart aan een applicatie ineens _alle_ 
> >  informatie vrijgeeft, zonder dat de gebruiker kan verifieren welke
> >  informatie de applicatie van de kaart leest en welke niet."
> 
> Ook dat is niet correct.
> 
> De offici?le eid-library zal standaard vragen of een applicatie iets mag
> inlezen. De in te lezen zaken zijn opgedeeld in:
> * "Identity data"
> * "Address data"
> * "Picture data"
> 
> Voor elke groep gegevens moet een gebruiker confirmeren. Er zijn vier
> buttons: "Yes", "No", "Always", en "Always to All". De "Yes" button is
> default, en het verschil tussen "Always" en "Always to All" is dat de
> eerste de aanroepende applicatie altijd toestemming geeft voor die groep
> gegevens, terwijl de tweede alle applicaties altijd toestemming geeft
> voor die groep gegevens.
> 
> Uiteraard beschermt dat niet voor applicaties die de eID-kaart
> rechtstreeks aanlezen, maar da's een ander verhaal.

Wat ik bedoelde was de case van de "malicious" applicatie die:

* zonder gebruik van de officiele library
* zonder toestemming van de eigenaar
* in strijd met de privacy-wet

al die data eraf haalt en er ongeoorloofd gebruik van maakt. Op een
standaard PC is het niet zo onrealistisch dat dit soort Spyware aanwezig
is. Op een gecontroleerde terminal hoop ik dat dit minder het geval 
zal zijn (maar wie zou dan de terminals moeten controleren en
certifieren ?).

Dus ik blijf bij mijn stelling dat de _kaart_ alle informatie vrijgeeft
en de gebruiker er moet op rekenen dat de applicatie niet mailicious is.

Als ik het goed begrijp, heeft de kaart geen defense tegen een
dergelijke malicious applicatie (de kaart checkt niet als de applicatie
gecertifieerd is; en als ik het goed begrijp is dat alleen mogelijk op 
dedicated systeem zoals een Proton terminal of een gespecialiseerd
apparaat dat bedoeld is om DRM te implementeren ...)

PeterMore information about the Openstandaarden mailing list