[Openstandaarden] Certipost alternatieven

Serge Craeghs s.craeghs at aca-it.be
Thu Jun 30 17:07:09 CEST 2005


Ik ben via Google op deze newsgroup gekomen en heb al veel opgestoken van 
jullie discussies. Nu heb ik zelf toch een vraag:

Naar aanleiding van het eerder besproken topic "Certipost.be..." door 
Patrick Koeman (dd. 29/06/2004 10:45), vroeg ik mij af welke organisaties in 
de Benelux kunnen worden aanschouwd als waardig alternatief voor Certipost, 
dat duidelijk niet het pad van de open standaarden kiest?

Zijn er wettelijke bepalingen mee gemoeid waardoor Certipost een monopolie 
in België heeft of aanvaard de Belgische overheid ook buitenlandse 
alternatieven (die wél open standaard minded zijn) als rechtsgeldig ?

Kan iemand hier wat duidelijkheid rond scheppen aub?

Met vriendelijke groeten

Serge Craeghs
ACA IT-Solutions
+32 (486) 43 62 81
________________________________

Quality is not expensive, it is priceless...
________________________________ 


More information about the Openstandaarden mailing list