[Openstandaarden] verslag meeting eID 2005-02-26 Brussel

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue Mar 1 12:03:37 CET 2005


On Tuesday 01 March 2005 11:19, Geert Hendrickx wrote:
> On Tue, Mar 01, 2005 at 12:31:39AM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > bij de huidige identiteitskaart valt het op als die gegevens
> > overgenomen worden (in tegenstelling tot gewoon controle van 'je bent
> > inderdaad persoon X' of 'je bent inderdaad ouder/jonger dan X'), en dat
> > laat je niet zomaar toe.
> >
> > Probleem met een eid waar iedeen zomaar alles vanaf kan halen is dat je
> > die controle verliest. het verifieren en overnemen wordt 1
> > niet-onderscheidbare stap,wat misbruik heel erg makkelijk maakt.
>
> Een mogelijke oplossing voor dit probleem zijn misschien checksums (bijvb
> md5) van de gegevens?  Als het slechts gaat om verificatie van mijn
> gegevens ("jij bent inderdaad persoon X"), moet mijn kaart alleen de hash
> value van mijn naam, adres, ... vrijgeven.

klinkt als een oplossing, weet iemand of the eid dit toelaat?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050301/b027361b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list