[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed May 11 12:06:29 CEST 2005


Peter Vandenabeele wrote:
> Technisch gezien, weet ik dat Dhr. Anthony Belpaire, toen (en misschien
> nu nog), bij info2clear hier sterk mee bezig was (de marketing toen was
> dat dit een DRM systeem was, dat vooral de schrijvende pers zeer
> interessant zou vinden, misschien is dit systeem van De Standaard wel
> gebaseerd op technologie die door info2clear is geleverd). 

Het is inderdaad de technologie van info2clear die gebruikt wordt bij De
Standaard.

> Ik heb het ooit eens gevraagd aan Dhr. Belpaire en mijn indruk was dat
> het gebruik van Closed Source software essentieel was om in dat scenario
> de gebruiksrechten van een document te limiteren (in mijn visie, eenmaal
> je een document in clear tekst kan exporteren uit een programma, kan je 
> toch geen technische belemmering meer opleggen aan het gebruik ?).

Dat ze dat in closed software willen houden, OK, tot daar aan toe, doch
dat deze software niet voor alle platformen beschikbaar is, is een groot
probleem.

Een volgens mij betere oplossing is nog altijd het principe van
watermerken: op die manier kan je open standaarden gebruiken (de
compressie van figuren in een pdf laat ruimte voor een watermerk)
waardoor interoperabiliteit gegarandeerd is.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050511/3f351984/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list