[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Mon May 16 23:11:14 CEST 2005


Wouter Vanden hove wrote:
> DRM is een oplossing van producenten om eindgebruikers dingen te
> *verbieden*, natuurlijk is het dan in fundamenteel conflict met FLOSS.

Het is fundamenteel in strijd met de filosofie ervan, maar dat wil niet
zeggen dat er geen applicaties te maken zijn die op een free OS werken.

Uiteraard is DRM allesbehalve een oplossing, doch als bepaalde groepen
dat vereisen voor bepaalde toepassingen, dan moet het mogelijk zijn die
applicaties te gebruiken op andere platformen.

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050516/9d17427f/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list