[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue May 17 17:58:59 CEST 2005


On Tuesday 17 May 2005 15:27, Peter Vandenabeele wrote:
> Maar anderzijds is er ook de legitieme vraag van de creators van content
> om hun content technologisch te beschermen 

OY! De vraag om content technologisch te beschermen komt _niet_ van de 
content creaters, maar van de content distributors. 

Voor een duidelijke uitleg (met 'echte' cijfers) geschreven door een 
muzikant (met input van schrijvers en andere artiesten) zie [1].
Zoals die tekst duidelijk illustreert zijn het onder de artiesten enkel de 
multi-mega sterren die van dit soort technologie beter worden, de doorsnee 
artiest komt er net slechter uit.

> (zoals Copyright op het legale vlak de content beschermt, en we
> contesteren niet het concept van Copyright in de klassieke zin).

het is net DRM die het concept van copyright in de klassieke zin aanvalt:
immers DRM geeft iedere content creator (en distributor) de mogelijkheid om 
effectief zijn eigen copyright wetgeving te schrijven en die vervolgens via 
technische middelen af te dwingen.

NOTE: dit blijkt in praktijk dus niet te werken, om dat er technische 
problemen zijn, maar da's dus wel het achterliggend idee

> Wat is dan het juiste alternatief dat we aan muzikanten en acteurs en
> schrijvers moeten bieden om hun toe te laten om het
> beluisteren/bekijken/lezen van hun werk te licentieren op een manier die
> toch min of meer de kosten deelt over de verschillende "gebruikers" van
> het werk ?

schakel de middelman uit, die is met het Internet niet meer nodig (zie de 
_goede_ webmuziekwinkels van de kleine labels die bewust geen van allen DRM 
gebruiken), platenmaatschappijen kosten de doorsnee artiest alleen maar 
geld (hun inkomsten halen ze niet uit CD-sales, waar ze meestal aan 
toeleggen, maar uit optredens, zie [1] voor bredere uitleg)

[1] http://audioenz.co.nz/2005/janisian.shtml
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050517/4bcfb237/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list