[Openstandaarden] cc (cultuur centra) sites even groot probleem als peeceephobie.be

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Wed Nov 2 12:50:39 CET 2005


On Thursday 27 October 2005 20:45, FreeAld0 wrote:
> Daarop ontving ik de volgende tegenargumentatie die steeds Flash lijkt
> te verdedigen:


> > ----- Forwarded message from "han ::::: zap all people" <han at zap...>
> > ----- From: "han ::::: zap all people" <han at zap...>

> > Het probleem is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan fontdefinities. Deze
> > sites maken gebruik van de normaal gesproken algemeen beschikbare 
Verdana
> > TTF. Bij bepaalde distro's of installaties is dit lettertype niet of op
> > een voor Flash onbegrijpelijke manier gedefinieerd. In de populairste
> > distro's (Red Hat, Mandrake, SuSe) lijkt dit probleem zich ook niet te
> > stellen.

gezien flash zelf niet vrij te distribueren is (reden waarom bv. Debian 
flash niet standaard heeft) ligt dit probleem niet bij de distro's maar bij 
Macromedia flash installatieprogramma

=> dit lijkt me dus eerder een argument _tegen_ flash:
   die slaagt er blijkbaar niet (altijd) in om de geïnstalleerde fonts te
   vinden (bovenstaande geeft tenminste aan dat het een probleem is met
   Flash die de fonts niet vindt, niet met fonts die niet geïnstaleerd zijn)

> Gezien onze kennis van zulke systemen zich beperkt tot wat voor
> serverconfiguratie e.d. relevant is kunnen we daar spijtig genoeg niet
> meteen een oplossing voor voorstellen. Ik vond wel deze thread, die
> misschien al een flinke stap in de goede richting kan betekenen:
> http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-196111-highlight-flash+fonts.html

deze pagina geeft aan dat flash het /etc/X11/fs/config niet altijd goed 
inleest -> probleem zit alleszins bij flash, en niet bij de distro's

P.S. ben ik de enige die flash-sites zowieso links laat liggen?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051102/9410c8fb/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list