[Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Wed Nov 2 12:57:37 CET 2005


On Monday 31 October 2005 16:54, Karim Dahdah wrote:
> Eigenlijk vraag ik me zelfs af waarom het geel op zwart hoeft te zijn;
> wat is de achterliggende reden? En bestaan er nog zulke variaties voor
> bv. kleurenblinden of een andere doelgroep?

kan me een verhaal van een jaar of 5 geleden herinneren dat onderzoek had 
uitgewezen dat dit de best zichtbare kleurencombinatie is. Bijgevolg had 
men op Europees niveau beslist om alle nummerplaten geel-zwart te maken.

<absurde Belgische politiek>
was men in Belgie dus begonnen om geel-zwarte nummerplaten te maken, totdat 
een of andere Waalse politicus daar een tegen in opstand kwam omdat dit de 
Vlaamse kleuren zijn, en dat kan natuurlijk niet.

-> gevolg alle gemaakte geel-zwarte nummerplaten weer vernietigd en belgie 
gebruikt nog steeds wit-rood wat een van de slechts zichtbare combinaties 
was volgens datzelfde onderzoek
</absurde Belgische politiek>


-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051102/34da6be8/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list