[Fwd: RE: [Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...]

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Sat Nov 5 00:07:12 CET 2005


-------Doorgestuurd bericht-------
> Van: Raph de Rooij <raph.de.rooij at overheid.nl>
> Aan: geers.thierry at geers-zoon.org
> Cc: Martin Mollema <Martin.Mollema at ictu.nl>, info at openstandaarden.be
> Onderwerp: RE: [Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...
> Datum: Sat, 5 Nov 2005 00:01:24 +0100
> 
> Geachte heer Geers,
> 
> Door mijn collega Martin Mollema van OSOSS (http://www.ososs.nl) werd
> ik gewezen op uw posting in de Openstandaarden.be mailinglist. Laat ik
> me eerst even kort voorstellen en aangeven waarom Martin het bericht
> naar mij doorstuurde.
> Mijn naam is Raph de Rooij en ik werk bij een programmabureau genaamd
> Advies Overheid.nl, waar ik me bezig houden met de ontwikkeling
> van specificaties ten behoeve van websites van de Nederlandse
> overheid. Een van die specificaties zal u, gezien uw reactie, mogelijk
> interesseren. De naam ervan is de Overheid.nl Webrichtlijnen en ze
> zijn te vinden op http://webrichtlijnen.overheid.nl. Doel van de
> Webrichtlijnen is er voor de zorgen dat websites worden ontwikkeld die
> voor iedereen bruikbaar zijn, uitgaande van het principe dat een
> overheid die informatie en/of diensten aanbiedt via het internet dat
> niet zou mogen doen op een wijze die bijvoorbaat (groepen) gebruikers
> uitsluit van toegang tot die informatie en diensten. Het gaat dus een
> stukje verder dan een website geschikt maken voor mensen met visuele
> beperking.
> Een belangrijk middel om dat doel te bereiken is op juiste wijze
> gebruik maken van open standaarden. Een belangrijke reden om de
> Webrichtlijnen te ontwikkelen was om het opdrachtgeverschap van
> overheden te vergroten door een pakket eisen en de daarbij horende
> richtlijnen te ontwikkelen. 
> 
> De Webrichtlijnen beginnen bekend te raken in Europa, mede daarom
> wordt er momenteel gewerkt aan een Engelstalige versie. De Belgische
> overheid, die prima uit de voeten kan met de Nederlandse versie, heeft
> inmiddels interesse getoond en een paar weken geleden is een delegatie
> hier op bezoek geweest.
> 
> De inhoud van uw bericht leek mij een passende aanleiding om u te
> informeren over deze mogelijk interesante ontwikkeling.
> Uiteraard ben ik ook benieuwd naar uw mening over de Webrichtlijnen en
> of u ze ook bruikbaar acht voor toepassing in België. 
> 
> 
> Met vriendelijke groet
> 
> Raph de Rooij
> Advies Overheid.nl
> 
> 
> PS:
> Enkele voorbeelden van overheidswebsites die volgens de Webrichtlijnen
> zijn gebrouwd zijn http://www.minvws.nl,
> http://www.burgerservicenummer.nl,
> http://www.advies.overheid.nl (bijzonderheid: serveert XHTML 1.1 met
> application/xhtml+xml mime type aan browsers die ermee overweg
> kunnen), http://www.overheid.nl (helaas alleen het deel van de site
> waarvan de URL begint met www...) en uiteraard
> http://webrichtlijnen.overheid.nl (aardige feature: de 'style
> switch'). De websites van alle ministeries zullen in 2006 aan de
> Webrichtlijnen moeten gaan voldoen, zo is officieel besloten.
>     
>     -----Original Message-----
>     From:  Thierry Geers [mailto:geers.thierry at geers-zoon.org]
>     Sent:  Mon 10/31/2005 11:58
>     To:   rudi.vansnick at isoc.be; Openstandaarden mailinglist
>     Cc:  
>     Subject:    Re: [Openstandaarden] Peeceefobie en meer ...
>     Vansnick Rudi wrote:
>     
>     >Er stak dus duidelijk meer achter dit project .. kijk maar
>     eens even naar dit
>     >artikel .
>     >
>     > 
>     >
>     Ik denk dat het geval peecefobie niet het enige geval van de
>     e-gov site is .
>     der zijn er zeker andere en het is mischien geen slecht idée
>     om onze
>     polietiekers
>     te herineren dat de opdrachten die ze geven aan IT huizen
>     (gefinanceerd
>     door het geld van
>     de bevolking)door iedereen leesbaar moeten zijn (en wat is er
>     dan beter
>     dan openstandaarden in praktijk zetten)
>     wanneer ik zeg door iedereen denk ik niet alleen aan onze
>     blinde
>     vrienden maar wel aan iedereen.
>     waarom moet een site van e-gov alleen zichtbaar zijn onder IE
>     of
>     blindsurfer ?
>     waarom kan die niet simpel W3C zijn ?
>     
>     Men heeft op alle niveau's in de regering geld tekort.
>     Men zou al veel kunnen besparen met de site's van e-gov
>     direct goed te
>     maken zonder een versie IE te  maken en daarachter een
>     versie
>     blindsurfer en daarachter een versie.....
>     
>     --
>     Be AEL be Happy - Be AEL be lucky
>     Association Electronique Libre
>     http://www.ael.be/index.php/AEL:Join
>     Th.Geers AEL activist member
>     
>     _______________________________________________
>     Openstandaarden mailing list
>     Openstandaarden at openstandaarden.be
>     http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>     
>     
>     
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, België
+32 486 961726
More information about the Openstandaarden mailing list