[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

Peter Strickx peter.strickx at gmail.com
Tue Nov 8 06:59:22 CET 2005


Philip,


Ik wil graag bekijken of we dit document of delen ervan kunnen hergebruiken
(met akkoord van de Nederlandse overheid - we hebben hier trouwens
gesprekken over) maar ik zie ons momenteel niet zoiets zelf ontwikkelen.

De PICTS vergaderingen zijn intern en er worden heel onregelmatig
notulen van bijgehouden.

Alles wat multi-platform is kan volgens mij (Firefox / Firefox/flash/Java
etc...)

Indien we als overheid eisen stellen naar website-bouwers moeten we die
ook kunnen valideren. Het beste is om aan deze mensen zelf een
'conformiteitsrapport' te vragen met de resultaten van hun testen.

Ik ben voorstander van een gefaseerde, pragmatische aanpak waar we
geleidelijk
aan de 'openstandaarden-lat' hoger leggen, dus alles wat 'automatisch' of
semi-automatisch
kan getoetst worden aan standaarden geniet mijn voorkeur.

Met vriendelijke groeten,

Peter Strickx

On 11/7/05, Philip Paeps <philip at paeps.cx> wrote:
>
> On 2005-11-07 09:09:07 (+0100), Peter Strickx <peter.strickx at gmail.com>
> wrote:
> > Hoewel we niet van plan zijn om zo'n uitgebreid document als onze
> > Nederlandse collega's te produceren rond toegankelijkheid
> > (http://webrichtlijnen.overheid.nl/)
>
> Is er een specifieke reden waarom het opstellen van zo'n document al bij
> voorbaat uitgesloten wordt? Ik heb het document in kwestie niet met een
> vergrootglas gelezen, maar uit mijn oppervlakkige lezing kan ik niet
> meteen
> iets vinden dat een onoverkomelijk struikelblok zou mogen vormen voor onze
> Belgische overheid.
>
> > zal op de volgende vergadering van de Permanente ICT Stuurgroep (PICTS -
> > 17/11) het voorstel gedaan worden om een aantal 'open standaarden' uit
> > BelGIF (www.belgif.be <http://www.belgif.be>) van de 'proposed' status
> naar de 'recommended' status
> > te krijgen.
>
> Zijn deze vergaderingen openbaar, of worden er ergens notulen van openbaar
> gemaakt, zodat de geïnteresseerde burger weet wat er precies gebeurt?
>
> > Een daarvan is "Accessibility and user interface design". Vandaag vragen
> we
> > (zeker voor Fedict-eigen web sites) dat deze draaien onder verschillende
> > browsers (IE, Mozilla, Firefox. Safari en Opera).
>
> Wordt hierbij ook rekening gehouden met 'plugin-vrije' installaties van de
> browsers in kwestie? Met andere woorden: kunnen we dat Firefox effectief
> als
> Firefox interpreteren, of moeten we daar eigenlijk 'Firefox met Flash en
> Java'
> in lezen?
>
> > We gaan dit voor de volgende lastenboeken en projecten uitbreiden naar
> > 'validatie door http://validator.w3.org/'
>
> Een duidelijkere eis zou zijn: conformeren aan de door het W3C
> gepubliceerde
> recommendations voor markup en accessibility. De Validator valideert
> immers
> maar een subset van de recommendations, namelijk de syntactische
> correctheid
> van de input.
>
> Voor interessantere recommendations (WAI, bijvoorbeeld) bestaan er volgens
> mij
> geen automagische validators, terwijl deze recommendations in zekere zin
> belangrijker zijn dan de louter syntactische.
>
> - Philip
>
> --
> Philip Paeps Please don't Cc me, I am
> philip at paeps.cx subscribed to the list.
>
> BOFH Excuse #246:
> It must have been the lightning storm we had (yesterday) (last week)
> (last month)
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051108/f2fec5e4/attachment-0002.html


More information about the Openstandaarden mailing list