[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

Philip Paeps philip at paeps.cx
Wed Nov 9 12:25:27 CET 2005


On 2005-11-08 06:59:22 (+0100), Peter Strickx <peter.strickx at gmail.com> wrote:
> On 11/7/05, Philip Paeps <[1]philip at paeps.cx> wrote:
> > On 2005-11-07 09:09:07 (+0100), Peter Strickx <peter.strickx at gmail.com> wrote:

[ quoting and attribution restored ]

> > > Hoewel we niet van plan zijn om zo'n uitgebreid document als onze
> > > Nederlandse collega's te produceren rond toegankelijkheid
> > > (http://webrichtlijnen.overheid.nl/)
> >
> > Is er een specifieke reden waarom het opstellen van zo'n document al bij
> > voorbaat uitgesloten wordt? Ik heb het document in kwestie niet met een
> > vergrootglas gelezen, maar uit mijn oppervlakkige lezing kan ik niet
> > meteen iets vinden dat een onoverkomelijk struikelblok zou mogen vormen
> > voor onze Belgische overheid.
>
> Ik wil graag bekijken of we dit document of delen ervan kunnen hergebruiken
> (met akkoord van de Nederlandse overheid - we hebben hier trouwens
> gesprekken over) maar ik zie ons momenteel niet zoiets zelf ontwikkelen.

Zoals Jan reeds schreef, is het niet meteen nodig om het wiel helemaal opnieuw
uit te vinden. In dat document van de Nederlandse overheid staat niet veel
dat Nederland-specifiek is. Ik kan me ook best voorstellen dat de Nederlandse
overheid feedback op hun document van de Belgische overheid best op prijs zou
stellen, evenals een samenwerking aan de verdere ontwikkeling ervan.

> Alles wat multi-platform is kan volgens mij (Firefox / Firefox/flash/Java
> etc...)

Flash is _niet_ multiplatform. Flash is een proprietaire technologie van een
commercieel bedrijf. Het bedrijf biedt enkel software aan voor een zeer
beperkt aantal combinaties hardware/software. Gebruikers die niet binnen die
combinaties vallen, blijven in de kou staan. Die laatste groep omvat onder
meer gebruikers met accessibility eisen, zoals visueel gehandicapten.

Informatie van de overheid moet door _alle_ burgers te raadplegen zijn, niet
enkel door een subset van de burgers dewelke afgebakend wordt door een bedrijf
dat enkel verantwoording aan haar shareholders verschuldigd is, en niet aan de
Belgische overheid.

Het verschil tussen multi-platform en standards-compliant is het verschil
tussen een inclusive en een exclusive policy - een multi-platform toepassing
zal enkel draaien op ondersteunde platformen, een die standards-compliant is,
draait daarentegen op alle platformen die aan de zelfde standards voldoen.

Uit een development perspectief, komt een standards-compliant toepassing er op
neer dat je toepassing op de meeste plaatsen 'gewoon' werkt, en dat je voor
bugs in clients workarounds zult moeten schrijven. Multi-platform komt er op
neer dat je toepassing afhangt van bugs in clients, en dat je met iedere
client specifiek rekening moet houden.

Voor de overheid betekent dat dat je developers van standards-compliant
toepassingen één keer moet betalen voor een oplossing die ongeveer overal
werkt, en misschien af en toe eens om rond een client-bug te werken. De
developers van multi-platform oplossingen, moet je dan weer betalen elke keer
een vendor met een nieuw platform op de markt komt dat almost but not quite
entirely bug-compatible is met de vorige versie.

> Indien we als overheid eisen stellen naar website-bouwers moeten we die ook
> kunnen valideren.

Er zijn op deze lijst al een aantal validators gesuggereerd. De validators
van W3C zijn perfect programmatorisch aan te sturen, en kunnen derhalve ook
zonder problemen in acceptance/regression test frameworks opgenomen worden.

> Het beste is om aan deze mensen zelf een 'conformiteitsrapport' te vragen
> met de resultaten van hun testen.

Dat is al een goed begin - in dat rapport kan je dan bijvoorbeeld vragen: aan
welke document type declaration houdt de applicatie zich - vervolgens kan je
dan vragen welke workarounds voor client-bugs er werden geïmplementeerd, dat
lijstje kan je dan weer gaan vergelijken met een checklists van client-bugs
die bekend zijn, en waarvoor ook workarounds bekend zijn.

> Ik ben voorstander van een gefaseerde, pragmatische aanpak waar we
> geleidelijk aan de 'openstandaarden-lat' hoger leggen, dus alles wat
> 'automatisch' of semi-automatisch kan getoetst worden aan standaarden geniet
> mijn voorkeur.

Een man naar mijn hart. :-)

Maar er moet ook effectief vooruitgang geboekt worden. Het heeft weinig zin
om een 'gefaseerde, pragmatische aanpak' voor te schrijven en te preken, als
developers en hun opdrachtgevers gewoon op hun luie kont blijven zitten en
buggy implementaties mogen blijven opleveren.

Ik pleit voor gestructureerde acceptance en regression tests van alle door de
overheid gecommissioneerde development projecten door een overheidsdienst,
conform een stel standards- en accessibility guidelines.

 - Philip [geen politieke ambities]

-- 
Philip Paeps                  Please don't Cc me, I am
philip at paeps.cx                 subscribed to the list.

 The quickest way to experiment with acupuncture is to
 try on a new shirt.More information about the Openstandaarden mailing list