[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Nov 10 16:16:30 CET 2005


On Thursday 10 November 2005 15:39, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Thu, 10 Nov 2005, FreeAld0 wrote:
> > Ik kan een wasdraad posten van sites met JS en hun accessibility
> > problemen die zij veroorzaken:
> > ik kan en wil dan ook geen JS goed praten, het sluit me uit!
>
> Inderdaad.
>
> > Andere technieken darentegen... en eentje daarvan is precies PHP, als
> > het goed gebruikt is.
>
> Maar of het PHP is of iets anders maakt niet uit: 't is de HTML die uit
> de webserver komt die telt!

denk dat FreeAld0's punt (correct me if I'm wrong) is dat:
- een serverside technologie (zoals PHP) geen speciale eisen stelt aan de 
browser, terwijl
- een client-side technologie zoals JS wel, en dit gaat blijkbaar mis met 
tekstbrowsers en de JS op veel sitess (en als het met iets relatief 
standaard als Javascript/Ecmascript al fout gaat, kun je er donder op 
zeggen dat je op andere client-side technieken al helemaal geen staat kunt 
maken) 

Conclusie, vanuit accessibilitie standpunt zijn server-side technologieen 
dus te prefereren 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051110/af4e2220/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list