[Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Nov 22 23:16:38 CET 2005


Op maandag 21 november 2005 16:50, schreef Johan Vervloet:
> On Mon, Nov 21, 2005 at 04:36:10PM +0100, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > On Mon, Nov 21, 2005 at 04:22:24PM +0100, johan at linux.be wrote:
> > > en iets windows-media achtig nodig hebt.
> >
> > Alle on-demand uitzendingen kan je toch ook via een gewone link naar
> > een MP3 beluisteren? Dat vind ik al een enorme vooruitgang tov. vroeger.
>
> Interessant... Maar waar vind ik die dan voor bijv. radio 1? Ik klik op
> `programma's', dan op eender welke programmatitel. De link ` besluister
> de jongste uitzending' probeert vanalle javadingen te starten, maar dat
> wil hier maar niet lukken.
>
> Ik vind geen links naar mp-3-bestanden :(

Volgende scriptjes kunnen helpen:

1) Het hoofdscript dat ge bedient via lirc of klineakd (of hoe dat juist 
noemt):

#!/bin/sh
# By Sander Devrieze.

version="0.5"

# Check for first user supplied option or default=--help.
if [ $1 ] ; then
    option=$1
else
        option="--help"
fi

# Create cache directory and config file if they do not yet exist
if [ ! -f $HOME/.playnews/cache/ ] ; then
    mkdir -p $HOME/.playnews/cache/
fi
if [ ! -f $HOME/.playnews/config ] ; then
    echo "PLAYER=mplayer
# Choose hi, med of lo
QUALITY=hi
SDIR=/usr/local/share/playnews" > $HOME/.playnews/config
fi

# Read config file
source $HOME/.playnews/config

autoclean () {
    echo "Cleaning files older than 2 days."
    find $HOME/.playnews/cache/* -mtime +2 -exec rm {} \;
}

case $option in
-c|--clean) # Clean cache.
    echo "Cleaning cache."
    rm $HOME/.playnews/cache/*
    ;;
-l|--list) # List available plugins.
    echo "The following plugins are available:"
    ls -1 $SDIR/plugins
    ;;
-v|--version) # Print version number.
    ;;
*) # Execute plugins or display help.
    for plugin in `ls $SDIR/plugins`
    do
    if [ "$1" == "$plugin" ] ; then
     source $SDIR/plugins/$1
     help=no
    fi
    done
    if [ "$help" != "no" ] ; then
     echo "playnews [plugin] [options]"
     echo " -c        --clean        clean cache"
     echo " -l        --list        list available 
plugins"
     echo " -v        --version       print version number"
    fi
    ;;
esac


De radio1 plugin:

#
# radio1 plugin for playnews - by Sander Devrieze.
#

version="0.5"

# Only uncomment if you want to use another player for this plugin than the 
player specified in playnews.
#PLAYER=mplayer
QUALITY=hi

# Check for user supplied options or default=--help.
if [ $2 ] ; then
    shift # $@-$1
    options=$@
else
    options="--help"
fi

# tekst updaten
# Variable for hour in 24 hour format.
set -$- `/bin/date '+%k %k%M'`
hour=$1 time=$2

# Functions.

# deze zeker aanpassen voor betere cache-idee: de datestring moet die van de 
laatste uizending zijn
datestring () {
    if [ $time -lt $online_time ] ; then
        date +%F --date yesterday
    else
        date +%F
    fi
}

download () {
    FILE=`echo $file`-`datestring`
    cachefile=$HOME/.playnews/cache/$FILE-$QUALITY.mp3
    url="http://mp3.streampower.be/vrt/radio1/11_11$file-$QUALITY.mp3"
    if [ ! -f $cachefile ] ; then
        echo "$HOME/.playnews/cache/$FILE.mp3 not found, downloading 
it from $url"
        wget -p $url -O $HOME/.playnews/cache/$FILE-$QUALITY.mp3
    fi
    echo "File $FILE.mp3 cached."
}

news () {
    # Determine the hour of the most recent news broadcast.
    case $hour in
        [0-6])     echo 24 ;;
        [7-9])     echo 07 ;;
        1[0-2])     echo 07 ;;
        1[3-7])     echo 13 ;;
        18)       echo 18 ;;
        19)       echo 19 ;;
        2[0-4])     echo 19 ;;
    esac
}

play () {
    $PLAYER $HOME/.playnews/cache/$FILE-$QUALITY.mp3
}

for option in $options
do
    case $option in
    -ac|--actueel) # play Actueel.
        echo "Playing Actueel."
        online_time=1320
        file=actu
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -bo|--boodschap) # play De groote boodschap.
        echo "Playing De groote boodschap."
        online_time=2320
        file=bood
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ca|--carte) # play Carte blanche.
        echo "Playing Carte blanche."
        online_time=1215
        file=cart
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -cl|--club) # play In de club.
        echo "Playing In de club."
        online_time=2320
        file=idcl
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -co|--concert) # play Het concertgebouw.
        echo "Playing Het concertgebouw."
        online_time=2320
        file=hcgb
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -cu|--cucamonga) # play Cucamonga.
        echo "Playing Cucamonga."
        online_time=2320
        file=cuca
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -el|--eldorado) # play Eldorado.
        echo "Playing Eldorado."
        online_time=1520
        file=eldo
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -gu|--gulliver) # play Gulliver.
        echo "Playing Gulliver."
        online_time=2320
        file=gull
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -kr|--krant) # play Krantenkoppen.
        echo "Playing Krantenkoppen."
# Opzoeken wanneer dat juist online komt! (ook voor andere bestanden 
nazien!!!)
        online_time=2420
        file=bipo
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ma|--maandag) # play Maandag wasdag.
        echo "Playing Maandag wasdag."
        online_time=1120
        file=mawd
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ne|--neon) # play Neon.
        echo "Playing Neon."
        online_time=1720
        file=neon
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -pi|--pili) # play Pili-pili.
        echo "Playing Pili-pili."
        online_time=2120
        file=pili
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -pl|--play) # play most recent news broadcast.
        echo "Playing news of `news` o' clock."
        online_time=`news`15
        file=ni`news`
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -7|--play7) # play news of 7 o' clock.
        echo "Playing news of 7 o' clock."
        online_time=715
        file=ni07
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -13|--play13) # play news of 13 o' clock.
        echo "Playing news of 13 o' clock."
        online_time=1315
        file=ni13
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -18|--play18) # play news of 18 o' clock.
        echo "Playing news of 18 o' clock."
        online_time=1815
        file=ni18
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -19|--play19) # play news of 19 o' clock.
        echo "Playing news of 19 o' clock."
        online_time=1915
        file=ni19
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -24|--play24) # play news of 24 o' clock.
        echo "Playing news of 24 o' clock."
        online_time=2415
        file=ni24
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -re|--reyerscomplex) # play Het reyerscomplex.
        echo "Playing Het reyerscomplex."
        online_time=1315
        file=reco
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ro|--rockfort) # play Rockfort.
        echo "Playing Rockfort."
        online_time=1720
        file=roc4
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -sa|--salon) # play Het salon.
        echo "Playing Het salon."
        online_time=1320
        file=salo
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -sh|--shuffle) # play Shuffle.
        echo "Playing Shuffle."
        online_time=1920
        file=shuf
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -si|--sirocco) # play Sirocco.
        echo "Playing Sirocco."
        online_time=1520
        file=siro
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -sp|--spel) # play Brood en spelen.
        echo "Playing Brood en spelen."
        online_time=2320
        file=brsp
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ta|--tante) # play Mijn tante in Alaska.
        echo "Playing Mijn tante in Alaska."
        online_time=2015    # onbekend?!!
        file=tant
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -te|--tekstbaron) # play De tekstbaronnen.
        echo "Playing De tekstbaronnen."
        online_time=1415
        file=teta
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ti|--titaan) # play Titaantjes.
        echo "Playing Titaantjes."
        online_time=1015
        file=tita
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -tr|--tropical) # play Club tropical.
        echo "Playing Club tropical."
        online_time=2320
        file=trop
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -vo|--voor) # play Voor de dag.
        echo "Playing Voor de dag."
        online_time=1300
        file=vdda
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -we|--wereld) # play De nieuwe wereld.
        echo "Playing De nieuwe wereld."
        online_time=1320
        file=dnwe
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -ws|--wandelsport) # play De wandelgangen Sport.
        echo "Playing De wandelgangen Sport."
        online_time=1720    # onbekend?!!
        file=wgsp
        autoclean
        download
        play
        ;;
    -v|--version) # Print version number.
        echo "radio1 module version "$version
        ;;
    *) # Display help.
        echo "playnews radio1 [options]"
        echo
        echo "BROADCASTS"
        echo " -ac        --actueel       play Actueel"
        echo " -bo        --boodschap      play De groote 
boodschap."
        echo " -ca        --carte        play Carte 
blanche."
        echo " -cl        --club        play In de 
club."
        echo " -co        --concert       play Het 
concertgebouw."
        echo " -cu        --cucamonga      play 
Cucamonga."
        echo " -el        --eldorado      play 
Eldorado."
        echo " -gu        --gulliver      play 
Gulliver."
        echo " -kr        --krant        play 
Krantenkoppen."
        echo " -ma        --maandag       play Maandag 
wasdag."
        echo " -ne        --neon        play Neon."
        echo " -pi        --pili        play 
Pili-pili."
        echo " -pl        --play        play most 
recent news broadcast"
        echo " -{7,13,18,19,24} --play{7,13,18,19,24}  play news of 
7,13,18,19 or 24 o'clock"
        echo " -re        --reyerscomplex    play Het 
reyerscomplex."
        echo " -ro        --rockfort      play 
Rockfort."
        echo " -sa        --salon        play Het 
salon."
        echo " -sh        --shuffle       play Shuffle."
        echo " -si        --sirocco       play Sirocco."
        echo " -sp        --spel        play Brood en 
spelen."
        echo " -ta        --tante        play Mijn 
tante in Alaska."
        echo " -te        --tekstbaron     play De 
tekstbaronnen."
        echo " -ti        --titaan       play 
Titaantjes."
        echo " -tr        --tropical      play Club 
tropical."
        echo " -vo        --voor        play Voor de 
dag."
        echo " -wa        --wandelgang     play De 
wandelgangen."
        echo " -we        --wereld       play De nieuwe 
wereld."
        echo " -ws        --wandelsport     play De 
wandelgangen Sport."
        echo
        echo "OTHER OPTIONS"
        echo " -h         --help        display help"
        echo " -v         --version       print version 
number"
        ;;
    esac
done


-- 
Mvg, Sander Devrieze.
xmpp:sander at devrieze.dyndns.org

ejabberd, the expandable Jabber daemon. --
http://ejabberd.jabber.ru/More information about the Openstandaarden mailing list