[Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT

Frans Gerbosch fragerco at fragerco.com
Thu Nov 24 12:34:06 CET 2005


Steven schreef:

> On 24 Nov 2005, at 10:31, FreeAld0 wrote:
>
>> On Wed, Nov 23, 2005 at 10:16:42AM +0100, Rudi Creemers wrote:
>>>
>>> Waarom is dit overkill? Dienen politiek verantwoordelijken niet op de
>>> hoogte te zijn van problemen die heersen bij een deel van de
>>> bevolking?
>>
>> Meer nog:
>> ga je de "verkeersregels van het internet" gaan bespreken met diegenen
>> die ze (bewust of niet) overtreden, of met degenen die er de
>> bevoegdheid
>> over hebben?
>
> Als mijn buurman zijn wagen voor mijn garagepoort staat, dan ga ik
> eerst met mijn buurman praten, ja.
>
> </Steven>

Tenzij je buurman dit na de 10e keer nog steeds doet en zich de moeite
niet neemt om zijn wagen op zijn eigen oprit of garage te zetten.
Ik weet het een domme vergelijking.... maar mijn boodschap is:

De VRT was één van de eersten die door Open Standaarden ooit is
gecontacteerd....... als ik me goed herrinner.... (zal wel ergens
aantoonbaar terug te vinden zijn in het archief).
Hierbij wil ik op geen enkele wijze tegenspreken dat de BRT niet van goede
wil zou zijn of dat er in de loop der tijd nog niks is veranderd.... Maar
....

eerlijk gezegd vind ik dit nu deze discussie wel welletjes worden....
Dit zijn zo van die spelletjes waar een deel van de lijst snel op afknapt
en de lijst vervolgens verlaat en dit lijkt me niet de bedoeling.
Mag dit dus even iets constructiever?

Ik zet even de feiten op een rijtje die in deze (al veel te lange)
discussie naar voor zijn gekomen:

1) Er zijn pogingen geweest om contact te hebben met de VRT.
  Hierbij werden we vroeger vaak afgewimpeld. (Maar er is wel vooruitgang
  geboekt in de loop der jaren..... Allen zijn ze er nog echt niet.)
2) Er zijn mensen met interne contacten die beweren dat er
  niet voldoende middelen zijn.
3) Er zijn aantoonbare resultaten die geboekt worden als aandachtspunten
  vanuit het politiek apparaat worden gestuurd.
4) Er zijn er die hogerop willen gaan om van bovenuit openstandaarden
  als een aandachtspunt te laten opleggen.
5) Er zijn er die dit (volgens mij totaal onterecht) afschilderen als
  tegenhouden van de vooruitgang. (In naam van de vooruitgang zijn
  in de loop der geschiedenis meer zaken misgelopen, dus de 'vooruitgang'
  an sich is voor mij geen alles heiligend doel.)
6) Er zijn er die beweren dat het respecteren van open standaarden wél
  extra werk kost.
7) Er zijn er die beweren dat het respecteren van open standaarden géén
  extra werk kost.
8) Er zijn er die contacten hebben en intern mensen aan tafel kunnen
  krijgen om intern zaken in beweging te zetten.
9) Er zijn er die contacten hebben en aantoonbare ervaring hebben om
  dergelijke dossiers op een hoger en/of politiek niveau aan te kaarten.
10) Er werden onterechte verwijten gemaakt waar ik verder van vind dat ze
  eigenlijk onterecht zijn en niet voor herhaling vatbaar. Te meer ik van
  beide zijden weet dat ze het zelfde doel nastreven.
  Met verenigde krachten gaan we verder komen dan met verdeelde
  achterhoede gevechten.
11) Er zijn aantoonbaar zaken verbeterd, maar het valt op dat men
  het gebruik van OS niet consequent volgt. Dit zou beter kunnen.
  Maar het is helemaal niet duidelijk of dit onwil of onwetendheid is....
12) We zijn (bijna allemaal rechtstreeks, sommigen zijn nog thuisverblijvend
  en dus onrechtstreeks) individueel op deze lijst belastingbetalers
  en hebben dus het recht te mogen communiceren met de overheid over de
  besteding van ons belastingsgeld.

Wat denk ik dat we hieruit kunnen halen om concreet zaken te verwezelijken:

Er zijn 2 benaderingen die perfect simultaan kunnen lopen:

1) Er wordt gepraat door een delegatie met de bedoeling om de interne
techneuten en managers te overtuigen van het consequent gebruik van open
standaarden en dat hierbij ook het gat dat er nu is naar het resterende
gedeelte van de bevolking perfect wordt dichtgereden.
Misschien hen ook bedanken voor de gedane verbeteringen tov de eerste
versies, maar dit mag niet domineren, wel motiveren om verder te zetten.
Er wordt hierbij gepolst of dit kan opgelost worden met de interne
middelen dan wel of er een extra (tijdelijk) budget noodzakelijk is om dit
te verwezelijken zonder beloftes dat dit door openstandaarden of anderen
(bv ISOC) wordt gegarandeerd.
Hierbij zou in ieder geval het doel moeten zijn dat ze intern ervan
overtuigd geraken dat het doordacht gebruiken en implementeren van OS
vanaf het begin geen extra energie of geld zou mogen kosten, tenzij de
(eenmalige) opleiding of briefing om dit goed uit te leggen.

2) Er wordt bij de voogdij minister aangeklopt om het gebruik van OS te
promoten en het nut van OS aan te tonen. Bovendien wordt er (indien er uit
de eerste meeting blijkt dat dit noodzakelijk is) aangedrongen dat
hiervoor extra budget wordt vrijgemaakt (eventueel wordt hiervoor ook
contact gezocht met een ander ministerie of staatsecretaris).
Teneinde het gebruik van OS als een default gegeven in het ontwikkelen van
de websites van de openbare televisie op te nemen vanaf heden maar zeker
bij de volgende beheersovereenkomst.
Tenslotte zijn ook visueel gehandicapten (en/of hun gezinsleden)
belastingbetalers en hebben ze het recht dit via politieke weg te
bespreken.
Hierbij is niet de bedoeling de VRT af te breken of op hun donder te laten
geven, wel de bedoeling dat de politiek het kader schetst waarin de
uitvoering dient te gebeuren.... Dit is trouwens de taak van de politieke
overheid bij het toekennen van belastingsgelden.

Eventueel geeft Aldo (met computer, brailleregel, ... enz) een concrete
demo op deze beide meetings. Uit ervaring met eerdere ontmoetingen met
Aldo weet ik dat hij zéééér overtuigend kan zijn :-)

Misschien dat dit beter verder IRL wordt uitgewerkt in een actiecommité
zodat de taken verdeeld worden onder hen die zich willen engageren en dat
er afspraken komen naar opvolging van deze gesprekken.

Ik hoop hierbij weer eens een stok in het hok te hebben gegooid..... laat
nu de rust terugkeren en de zaken vooruitgaan ;-)

Frans
uit persoonlijke naam
(maar voor de volledigheid dit:
Ondervoorzitter ISOC Belgium vzw)
More information about the Openstandaarden mailing list